FELIRATKOZÁS HÍRLEVÉLRE »

Áraink

Belépőjegy:

Felnőtt: 900 Ft/fő (Tatabánya Kártyával 700 Ft/fő)
Diák, nyugdíjas: 500 Ft/fő

Családi jegy: 2.500 Ft
Csoportos diák,nyugdíjas: 3.000 Ft  (10 főig)
Csoportos felnőtt jegy: 4.000 Ft (10 főig)
Fotójegy: 1.500 Ft
Drámajegy: iskolásoknak 900 Ft/fő (az ár tartalmazza a foglalkozáson túl a tárlatvezetést, a foglalkoztató füzet árát, valamint a foglalkozás anyagköltségét!); óvodásoknak 500 Ft/fő


Kombinált Jegyek:

Spóroljon most 50%-ot!


Felnőtt: 1300 Ft/fő
Diák, nyugdíjas: 700 Ft/fő
Családi jegy: 3.700 Ft
Csoportos diák, nyugdíjas: 4.500 Ft  (10 főig)
Csoportos felnőtt jegy: 6.000 Ft (10 főig)

A kombinált jegyek megvásárolhatók áprilistól októberig a Tatabányai Múzeumban (Tatabánya, Szent Borbála tér 1.) és a Bányászati és Ipari Skanzenben (Tatabánya, Vágóhíd u. 1.). A kombinált jegy a megvásárlástól számított 8 napon belül használható fel a múzeum és a skanzen kiállításainak egyszeri megtekintésére.

A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület Tagsági Kártyájával rendelkezők a Tatabányai Múzeum állandó és időszaki kiállításait ingyenesen tekinthetik meg!


A Szallas.hu oldalon keresztül foglalóknak a Tatabányai Múzeum és a Bányászati és Ipari Skanzen felnőtt belépőjegyeinek árából 22%, míg a diák és nyugdíjas belépőjegyek árából 40% kedvezményt adunk.


A Hungary Card felmutatása 50% kedvezményt biztosít!
A MÁV-START Klub kártya felmutatása 25% kedvezményt biztosít!


Csoportok esetében a látogatás előzetes bejelentkezéshez kötött!


A Tatabányai Múzeum - Bányászati és Ipari Skanzen belépőjegyei tartalmazzák a magyar nyelvű tárlatvezetés árát is!


Névre szóló, ajándékozható belépőjegyek már rendelhetők a 06-34-600-480-as telefonszámon, vagy az info@tbmuzeum.hu címen!


Az angol nyelvű tárlatvezetés a belépőjegy megváltásán túl

- 10 főig: 3000 Ft
- 20 főig: 5000 Ft
- 50 főig: 10000 Ft-ba kerül.


*****


Ingyenes belépésre jogosult: Az EGT állampolgára, amennyiben: a) 6. életévét be nem töltött kiskorú, b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy, vagy fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fő), c) a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik, d) legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja, e) közoktatásban dolgozó pedagógus, f) a 70. életévét betöltötte. Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az EGT állampolgár minden hónap utolsó vasárnapján, amennyiben: a) a 26. életévét még nem töltötte be, b) 18 év alatti személyt kísér, és annak közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő). Nemzeti ünnepeken (március 15., augusztus 20., október 23.) A belépők és kedvezmények szabályozása tekintetében irányadó a 132/2011-es kormányrendelet.

194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről

A Kormány a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 100. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya valamennyi olyan múzeumra, közérdekű muzeális gyűjteményre és kiállítóhelyre (a továbbiakban együtt: muzeális intézmény) kiterjed, amelyik a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kiadott működési engedéllyel rendelkezik.

2. § (1) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára (a továbbiakban: EGT-állampolgár), amennyiben:

a) 6. életévét be nem töltött kiskorú,

b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy (a továbbiakban: fogyatékos személy),

c) fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fő),

d) a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik,

e) legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja,

f) közoktatásban dolgozó pedagógus,

g) a 70. életévét betöltötte.

(2) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az EGT-állampolgár minden hónap egyik hétvégéjének a muzeális intézmény által meghatározott napján, amennyiben:

a) a 26. életévét még nem töltötte be,

b) 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).

(3) A muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait 50%-os kedvezményes belépődíj fizetésével látogathatja az EGT-állampolgár:

a) a 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig,

b) 62 év felett,

c) amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő), a (2) bekezdés b) pontjában foglalt eset kivételével.

(4) Az Alaptörvény J) cikk (1) bekezdésében meghatározott nemzeti ünnepeken, állampolgárságra való tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul látogathatók.

(5) A miniszter – a muzeális intézmény kérésére – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 94. §-a szerinti kiállítási garanciával megvalósuló, legfeljebb egy évig tartó időszaki kiállítások esetében a kedvezmények, illetve kedvezményezettek körét az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknál szűkebb körben állapíthatja meg.

(6) A muzeális intézmény vezetője egyes kiállítások látogatóinak, illetve a látogatók meghatározott körének az (1)-(4) bekezdésben foglaltakon túl további kedvezményeket is adhat. Így különösen a helyi nevelési-oktatási intézményekbe járó tanulóknak és gyermekeknek, valamint pedagógusaiknak a muzeális intézmény és a nevelési-oktatási intézmény között – a kulturális örökség megismertetésének a nevelési, illetve pedagógiai programba történő beépítése céljából – létrejött megállapodás alapján.

3. § A kedvezményekre való jogosultságot felhívásra igazolni kell.

4. § A muzeális intézménynek a nyitvatartási rendjéről, a belépődíjakról, a kedvezményekről, illetve a szolgáltatásokról magyarul és legalább egy világnyelven, jól látható módon tájékoztatnia kell a közönséget.

5. § Ez a rendelet 2001. január 1-jén lép hatályba.  
 

KERESÉS:
Keresés indítása

Tatabánya, Szent Borbála tér 1.

TÉRKÉP »

Telefon: +36/20-251-6007

E-mail:


Nyitva tartás:
keddtől szombatig,
10 és 18 óra között.


 
VENDÉGKÖNYV OLDALTÉRKÉP ADATVÉDELEM IMPRESSZUM TÁMOGATÓINK KAPCSOLAT LINKEK HÍRLEVÉL