FELIRATKOZÁS HÍRLEVÉLRE »
Aktuális hírek/események
***

„KORSZAKOK ÉS BIRODALMAK HATÁRÁN
– BÁNYÁSZAT – KÉZMŰIPAR – KERESKEDELEM”

(kelta és kora római időszak)
tudományos konferencia programja

Konferencia helyszíne:
Tatabányai Múzeum
2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1.
(A Vértes Agorája épületében)

Időpont: 2018. február 18-20.

2018. február 18.
10.00 – 14.00 Érkezés, regisztráció, szállás elfoglalása, ebéd
14.00 – 17.00 Szakmai kirándulás
17.00 – 18.30 A Tatabányai Múzeum új állandó kiállításának megtekintése vezetéssel

19.00 – 21.00 „KELTA VACSORA”

2018. február 19.
9.00 – 10.00 Érkezés, regisztráció
10.00 – 10.20 A konferencia nyitása, a konferencia vendégeit köszönti: Turainé John Katalin, Tatabánya Megyei Jogú Város alpolgármestere
 
Elnök: Jerem Erzsébet
10.20 – 10.40    Andrzej Dubicki: Dacians, the new element at the political-economic arena on the middle Danube [mid. 1st century BC]
10.40 – 11.00    Musilová Margaréta: Bratislava oppidum. An important settlement on the crossroad of the Amber and Danube routes in the 1st century BC
11.00 – 11.20    Marek Gere – Ratimorsky Piroska: Grafitos szitulák fenékbélyegei – Izsa, Komárom
11.20 – 11.40    Vita, kávészünet                               
11.40 – 12.00    Michał Grygiel: Zur Veränderungen der Schwertbewaffnung der Bevölkerung des Barbaricums an der Zeitenwende
12.00 – 12.20    Marek Olędzki – Lubomira Tyszler: Marbod’s Empire. Origins – territory – collapse
12.20 – 12.40    Vita, kávészünet
12.40 – 14.00    Ebéd

Elnök: Jerem Erzsébet
14.00 – 14.20    Prohászka Péter: A Szárazd-regölyi kincslelet
14.20 – 14.40    Kürthy Dóra: Egy vaskori manuport „kőhalom” történelmi jelentősége
14.40 - 15.00    Szabó Géza: Új szempontok Pannonia keleti kelta lakossága kérdésköréhez
15.00 – 15.20    Vita, Kávészünet
15.20 – 15.40    Horváth Friderika: La Tène – római telepek a limes hátországában Dunaszentgyörgy, Középső-dűlő (M6- RM 11) telepe alapján
15.40 – 16.00    A. Pál Gabriella: Bennszülött település nyomai Tatabánya-Bánhidán
16.00 – 16.20    Merczi Mónika: A római fibulák zárszerkezetének fejlődéstörténeti vázlata
16.20 – 16.40     Vita, kávé
16.40 – 18.00    Poszter-bemutatás
Katalin Almássy: An Early Roman Period slag-pit furnace of Tuklaty-type from Vykáň (Central Bohemia). Some observations concerning its structure
A. Pál Gabriella: Kelta és római kori lelőhelyek Tatabányán (Állandó kiállítás)
19.00 –        „Római vacsora”
 
2018. február 20.
Elnök: Prohászka Péter
9.00 – 9.20    Kovács Péter: Natione Boius
9.20 – 9.40    Fényes Gabriella: Az aquincumi nagy közfürdő energiafelhasználása és ennek hatása a környezetre
9.40 – 10.00    Sáró Csilla: Distelfibel Brigetióból
10.00 – 10.20    Klára Kuzmová: Romans and Germans in the foreland of Brigetio in the light of new sigillata finds. Rómaiak és germánok Brigetio előterében az új sigillata leletek tükrében
10.20 – 10.50    Vita, kávé
10.50 – 11.10     Szakos Éva – Vaday Andrea: Információ-vesztés csökkentése egy kora császárkori temetőben
11.10 - 11.30    Pásztókai-Szeőke Judit: Tiszta ruha, rendes provincia? Néhány, a pannóniai ruhatisztító- és javító műhelyek leletanyagának feldolgozása kapcsán felmerülő „tisztátalan” gondolat
11.30 – 11.50    Dr. Magyar-Hárshegyi Piroska: Tengerek gyümölcsei: import halszószok, kagylók és csigák Aquincumban. Frutti di mari: imported sea-borne commodities in Aquincum
11.50 – 12.20    Gyulai Ferenc, Vásárhelyi Boglárka, Czump Attila: Alakor, az évezredeken átívelő gabona
12.20 – 12.40    Vita, kávé
12.40 – 13.40    Ebéd
13.40 -        A. Pál Gabriella: A konferencia zárása

***
Jókai Mór születésnapja tiszteletére a Magyar Írószövetség kezdeményezésére az idei évtől február 18-a
a Magyar Széppróza Ünnepe.

Az Írók Alapítványa – Széphalom Könyvműhely
tisztelettel meghívja Önt és barátait

FALUDI ÁDÁM
Hogyan teremtettem a világot

című könyvének prózaestjére
2018. február 17-én (szombat) 16.30-ra
a Tatabányai Múzeumba
(2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1.).

Köszöntőt mond:
Mezey Katalin
író, kiadóvezető, szerkesztő


Közreműködnek:
Albert Gábor és Bolla Péter
színművészek


A belépés ingyenes!

2018. 2. 7.
***
Tekovské múzeum v Leviciach
a
Tatabányai Múzeum (Maďarsko)

si Vás dovoľujú pozvať na slávnostné otvorenie výstavy

"Banícky stav nech je velebený"

dňa 26. februára o 15.00 hod. v koncertnej sále Kapitánskej budovy Tekovského múzea.
Výstava je sprístupnená verejnosti do 29.4.2018

Zriaďovateľom Tekovského múzea v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj.

*

A lévai Barsi Múzeum és a Tatabányai Múzeum
tisztelettel meghívja Önt a

"Tisztelet a bányász szaknak"

című időszaki kiállítás megnyitó eseményére, amelyre a Barsi Múzeum koncerttermében kerül sor
2018. február 26-án 15 órakor.
A kiállítás 2018. április 29-ig tekinthető meg.

A lévai Barsi Múzeum fenntartója a Nyitrai Önkormányzati Kerület.

2018. 2. 7.
***
Itt éltek, dolgoztak… II.
Tatabányai kötődésű művészek, szakemberek, sportolók, akik alkotásaira, teljesítményére büszkék lehetünk.

Tatabányai Múzeum
Tatabánya, Szent Borbála tér 1.
2018. február 14. (szerda), 17 óra

A Tatabányai Múzeum Barátok Köre 2018-ban egy hatrészes sorozat keretében szeretné bemutatni - a teljesség igénye nélkül - azokat a tatabányai kötődésű személyeket, akik valamilyen formában kiemelkedő értéket hoztak létre, akikre példaként tekinthetünk.

Vendég: Dr. Szilvási Csaba, költő és tanár
"Tatabányai szívvel, szatmári lélekkel..."A részvétel ingyenes!
2018. 1. 31.
***
Meghívó

Az OMBKE Tatabányai Helyi Szervezete - a korábbi évekhez hasonlóan - 2018. év 2-3. hónapjában minden érdeklődő részére négy előadásból álló sorozatot szervez. Az előadások célja a selmecbányai, tatabányai bányászhagyományok bemutatása, a bányászathoz kapcsolódó európai és magyarországi egyesületek és tevékenységük ismertetése, bányász-kohász-erdész dalok tanulása. A kb. egyórás előadásokat követően az érdeklődők megismerhetik a Magyar Tarokk alapjait is. A résztvevők az előadások zárásaként a hallottakból vizsgát tehetnek, mely feltétele lesz a bányajáráson és a  balekkeresztelő szakestélyen való részvételnek is!!
A selmeci diákhagyományok szerint az oktatási intézmény újdonsült hallgatóit a felsőbb évesek ismertetik meg a helyi viszonyokkal, a tanintézet rendjével és szokásaival, megtanítják őket a hivatalos ügyek intézésének menetére, szórakoztató programokat szerveznek és nótákat tanítanak.
Ezen oktatások eredete az 1735. évben, Mária Terézia német-római császárné és magyar királynő által Selmecen alapított, majd 1762-ben akadémiai rangra emelt Bányászati Akadémia hallgatóihoz kötődik. A hagyományok később, a főiskola soproni tartózkodása alatt kibővültek helyi momentumokkal is. Így együtt képezik a selmeci-soproni diákhagyományok körét, amelyet a selmecbányai kötődésű felsőoktatási intézményekben a mai napig ápolnak, elsősorban a Miskolci Egyetemen és a Nyugat-magyarországi Egyetemen, Sopronban.
A Tarokkjáték is a selmeci diákhagyományok része. Az akadémisták körében a kártyázás természetesen mindennapos szórakozás volt. A játékban az akadémisták mellett gyakran részt vettek az ugyancsak híres helyi líceum diákjai is, bár a krónikák szerint ők inkább a bridzset kedvelték.

Sokak által már ismert tény, hogy 2017. szeptember 8-án Selmecbányán aláírták Tatabánya és Selmecbánya Testvérvárosi Együttműködési Megállapodását. Reményeink szerint ezzel a megállapodással újabb lehetőségek nyílnak a két város civil kapcsolataink erősítésére, városaink történelmének és egymás hagyományainak megismerésére is.

Várunk tehát minden érdeklődőt, régi és új egyesületi tagot, leendő tagtársat, korra és nemre való tekintet nélkül, akik szeretnének jobban megismerkedni Selmecbányával, hagyományainkkal, dalainkkal.
Az előadások helyszínei: 
Az 1-3 előadás: a Tatabányai Múzeum Szent Borbála téri központja, Szent Borbála tér 1. (A Vértes Agorája).
Az utolsó, március 9-i előadás a Szent Borbála út 1-ben (volt óvárosi községháza) lesz megtartva!

2018. febr. 2., 16 óra
Kiss Csaba alias: Balhés Charley

Hagyománykincsünk alapjai.  Melyek azok a feltételek, amelyek teljesítése esetén egy szakestély selmeci szelleműnek nevezhető?
18-20 óra
Ismerkedés a Magyar Tarokk alapjaival

2018. febr. 16., 16 óra
Mokánszki Béla alias: Főcsőnyűvő

A mi nótáink
18-20 óra
Ismerkedés a Magyar Tarokk alapjaival

2018. márc. 2., 16 óra
Csaszlava Jenő alias: Szempont

Európai és magyarországi bányászhagyományok
18-20 óra
Ismerkedés a Magyar Tarokk alapjaival

2018. márc. 9., 16 óra
Bársony László alias: Örökmozgó

A szakestélyek és történetük.
18-20 óra
Balekvizsga

Bányajárás: 2018. március 23., 10-12 óráig  
Balekkeresztelő szakestély: 2018. március 23., 18 órától
3. Tatabányai "Jó szerencsét!" Tarokk Kupa: 2018. április 7., szombat, 10 órától


Jó szerencsét!

OMBKE Tatabányai Helyi Szervezetének vezetősége
2018. 1. 26.
***
A Tatabányai Múzeum tisztelettel meghívja Önt a Magyar Kultúra Napja 2018 alkalmából megrendezett
"Szent László falképek Székelyföldön"
című időszaki kiállításának megnyitójára.

Időpont: 2018. január 23. (kedd), 17 óra.
Helyszín: Tatabányai Múzeum, Szent Borbála tér 1.


A kiállítást megnyitja: Bereznai Csaba, Tatabánya város Alpolgármestere

A belépés ingyenes!
2018. 1. 16.
***
Itt éltek, dolgoztak…

Tatabányai kötődésű művészek, szakemberek, sportolók,
akik alkotásaira, teljesítményére büszkék lehetünk.

A Tatabányai Múzeum Barátok Köre 2018-ban egy hatrészes sorozat keretében szeretné bemutatni - a teljesség igénye nélkül - azokat a tatabányai kötődésű személyeket, akik valamilyen formában kiemelkedő értéket hoztak létre, akikre példaként tekinthetünk.

Tatabányai Múzeum
Tatabánya, Szent Borbála tér 1.
2018. január 17. (szerda), 16 óra


Stepancsics Rabazzi Gusztáv:
Majk értékeinek bemutatása
Kamalduli remeteség, Esterházy-vadászkastély


A részvétel ingyenes!

2018. 1. 9.
***
Értesítjük a tisztelt látogatókat, hogy múzeumunk karbantartási munkák miatt 2018. január 3-tól január 5-ig a régi, külső főbejáraton keresztül közelíthető meg. 

Köszönjük a megértést!

2018. 1. 3.
***
Múzeumi teadélután

A Tatabányai Múzeum meghívja Önt az
„Emberek és tárgyak. Mutassunk be együtt egy számodra fontos tárgyat a múzeumban! 2017”
című programhoz kapcsolódó beszélgetésre.
Beszélgetőtársak: Vágó-Lévai Katalin fotográfus, Tóth Enikő művészettörténész főmuzeológus, valamint azok a Vendégeink, akik szeretnének szót, gondolatot cserélni.
Helyszín: Tatabányai Múzeum, a kiállítást bemutató tér
Időpont: 2018. január 11., csütörtök, 17 óra
A belépés díjtalan.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Tatabányai Múzeum, 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1.

2018. 1. 3.
***
2017. 12. 21.
***
Mi az ábra?
Készítsünk együtt kiállítást!
Rajzpályázat gyerekeknek!


A Tatabányai Múzeum rajzpályázatot hirdet óvodás és általános iskolás gyerekek számára.
Téma: a múzeum új állandó kiállítása.
A kiállítás különböző egységeihez
- Az élet vize
- Kőbe zárt élet
- A tűz mesterei
- A fa évszázadai
- Az indusztria bűvöletében
várjuk a vállalkozó kedvű gyerekek alkotásait.

A képekből kiállítást rendezünk, ahol szakmai zsűri és közönségszavazat alapján állítjuk össze a nyertes pályázatokat.
A legjobb képek bekerülnek az új állandó kiállítás információs anyagába, valamint a gyerekeknek szóló kiállításvezető illusztrációi közé.

A rajzpályázaton résztvevő gyerekek számára a kiállítás látogatása ingyenes.

Az alkotások bármilyen technikával készülhetnek!

Leadási határidő: 2018. január 20.
2017. 12. 14.
***
Ünnepi nyitva tartás

Tájékoztatjuk a tisztelt Látogatókat, hogy az ünnepek alatt az alábbi napokon múzeumunk zárva tart:

December 23-tól 2018. január 2-ig     zárva

Kiállításaink 2018. január 3-tól tekinthetők meg az új esztendőben.
Áldott, békés karácsonyt, és boldog új évet kívánunk!
Jó szerencsét!

2017. 12. 12.
***
Értesítjük a tisztelt látogatókat, hogy múzeumunk 2017. december 13-án technikai okok miatt ZÁRVA lesz!

Köszönjük a megértést!

2017. 12. 6.
***
A Tatabányai Múzeum és az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
szeretettel meghívja Önt a zeneiskola tanárainak és diákjainak
- immáron hagyományos -

ADVENTI KONCERTJÉRE.

Időpont:
2017. december 15., 16 óra
Helyszín:
Tatabányai Múzeum (Tatabánya, Szent Borbála tér 1.)


A belépés ingyenes!
2017. 12. 6.
***
A Tatabányai Múzeum meghívja Önt
Fórizs Balázs és Orbán Gábor
2017. december 10-én (vasárnap), 16 órakor kezdődő
koncertjére.
Elhangzanak J. S. Bach, A. Vivaldi, A. Marcello, F. Chopin, G. Fauré, C. Saint-Saëns, P. I. Csajkovszkij és J. Pachelbel zongorára, gitárra és szájharmonikára átdolgozott művei.
Helyszín: Tatabányai Múzeum, Tatabánya, Szent Borbála tér 1.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
A belépés díjtalan.
www.tbmuzeum.hu

2017. 12. 4.
***
A Tatabányai Múzeum meghívja Önt az
„Újraélesztés”
Kukán Géza festőművész (1890-1936) képei az Ernest Zmeták Művészeti Galéria, a Központi Bányászati Múzeum és a Tatabányai Múzeum gyűjteményeiben
című kiállítás megnyitójára.
Időpont: 2017. december 8. (péntek), 17 óra
Helyszín: Tatabányai Múzeum, Tatabánya, Szent Borbála tér 1.

A kiállítást megnyitja:
Tóth Enikő
művészettörténész főmuzeológus, a kiállítás kurátora.
A kiállítás 2018. március 31-ig tekinthető meg.
Ernest Zmeták Művészeti Galéria, Érsekújvár / Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
www.galerianz.eu
Központi Bányászati Múzeum, Sopron
www.kbm.hu
Tatabánya Megyei Jogú Város Tatabányai Múzeum, Tatabánya
www.tbmuzeum.hu
2017. 11. 29.
***
A Tatabányai Múzeum és a Szabadtéri Bányászati Múzeum Alapítvány tisztelettel meghívja Önt
2017. november 30-án
a Tatabányai Múzeumba (Tatabánya, Szent Borbála tér 1., A Vértes Agorája épülete), a
Szent Borbála hagyományőrző emlékülésre.

A rendezvény védnöke Schmidt Csaba, Tatabánya Megyei Jogú Város polgármestere.

Levezető elnök: Kiss Vendel, történész muzeológus

10.00 - Schmidt Csaba, Tatabánya Megyei Jogú Város polgármesterének köszöntője
10.20 - Gedő Attila (esperes, Tatabánya plébánosa): Szent Borbála alakja az egyházi hagyományban
10.40 - Szemán Attila (Központi Bányászati Múzeum, Sopron): Középkori és kora újkori bányaszerencsétlenségek
11.10 - Petricsek József (bányamérnök, a Tatabányai Központi Bányamentő Állomás nyugalmazott parancsnoka): A Tatabányai Központi Bányamentő Állomás története a hazai és európai bányamentés tükrében
11.40 - Dallos István (Szabadtéri Bányászati Múzeum Alapítvány): A MÁK Rt. tatabányai bányászatának képei az 1930-as évekből
12.00 - Ebédszünet
13.00 - Balogh Csaba (Szabadtéri Bányászati Múzeum Alapítvány): Az államosítástól az eocén programig Tatabányán
13.30 - Mokánszki Béla (bányamérnök): Az eocén program gépesítése Tatabányán
14.00 - Bársony László (OMBKE Tatabányai Helyi Szervezete): Selmecbánya öröksége a tatabányai bányászhagyományokban
14.30 - A konferencia zárása

2017. 11. 23.
***
Együttműködési megállapodást írtak alá a bányász múzeumok

A rendezvény elsősorban a testvérmegyék barátságát hivatott ünnepelni, rendszeresen bemutatkoznak rajta német, skót és magyar zenekarok és táncegyüttesek is, megmutatva egymásnak nemzetük kultúráját. A megyei delegációt idén az Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar, a tatabányai Néptánc Show Táncegyüttes és Demeniv Mihály kísérte el.

A vendégek a három napos program keretében a járás és a környék több nevezetességét keresték fel: megtekintették többek között az esseni „Zeche Zollverein”egykori bányaüzemet, körutazást tettek a járásban, Erkelenzben városnézésen, Hückelhovenben bányalátogatáson vettek részt. A kétévente, más-más megyében megrendezésre kerülő esemény fénypontja az Oberbruchban tartott gála volt, melyen Popovics György, Stephan Pusch Heinsberg járás elnöke, valamint John Ramsay, a Midlothian Twinning Association elnöke mondott rövid köszöntőt. A rendezvényen Szegner Balázs düsseldorfi főkonzul is tiszteletét tette.

A közös hagyományokra alapozva a programsorozat részeként a tatabányai, az oroszlányi és a hückelhoveni bányászati múzeum együttműködési megállapodást írt alá, amellyel támogatják az érintett területeken működő intézmények közötti együttműködések kialakítását, szakmai eszmecserék lebonyolítását és kiállítási témák felkutatását. Nem csak a bányászati múzeumok, hanem Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata és a Heinsberg járás is pártolja az együttműködések létrejöttét – erről Popovics György és Stefan Pusch írt alá szándéknyilatkozatot, amely remélhetőleg jó alapot biztosít a valódi szakmai kapcsolatfelvételhez is.

(forrás: www.kemoh.hu)

2017. 11. 17.
***
A Tatabányai Múzeum
meghívja Önt

2017. november 24-én (pénteken), 17 órára,

az
„Emberek és tárgyak.
Mutassunk be együtt egy számodra fontos tárgyat a múzeumban! 2017”

című kiállítás megnyitójára.

A kiállítást megnyitja:
Tóth Enikő
művészettörténész főmuzeológus, a program kurátora.

A fotókat készítette:
Vágó-Lévai Katalin
fotográfus.

A megnyitón szájharmonikán, gitáron és
billentyűs hangszeren játszik:
Fórizs Balázs és Orbán Gábor.

A kiállítás megtekinthető: 2018. január 14-ig.

www.tbmuzeum.hu
Tatabányai Múzeum, Tatabánya, Szent Borbála tér 1.

A kiállítás és a megnyitó megvalósulását támogatja:
Smith’s Fotó, Tata
Tatabányai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola.
2017. 11. 15.
***
A Tatabányai Múzeum tisztelettel meghívja Önt
id. Gyüszi László válogatott helytörténeti írásaiból összeállított
KRÓNIKA
című könyvének bemutatójára.

A kötetet bemutatja:
Kiss Vendel, történész

Helyszín:
Tatabányai Múzeum
Tatabánya, Szent Borbála tér 1.

Időpont:
2017. november 23. (csütörtök), 17 óra

A belépés ingyenes!

A kötet Tatabánya Megyei Jogú Város támogatásával a Jó szerencsét! Emlékév alkalmából jelent meg.


2017. 11. 14.
***
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MTESZ Komárom-Esztergom Megyei Egyesület meghívja Önt és érdeklődő munkatársait hagyományos környezeti-nevelési rendezvényére, melynek címe:

„Természeti értékeink testközelből”

A konferencián való részvétel térítésmentes.

Helyszín: Tatabánya MJV Polgármesteri Hivatala, Tatabánya, Fő tér 6., I. em. Nagytanácsterem
Időpont: 2017. november 24. (péntek), 9 óra
(Jelentkezési határidő: 2017. november 20. (hétfő), 16 óra)


Jelentkezni lehet a mellékelt jelentkezési lap elektronikus, vagy postai visszaküldésével.
MTESZ Komárom-Esztergom Megyei Egyesület, 2800 Tatabánya, Kossuth L. u. 106.
Tel./fax: 34/311-950, Tel: 34/312-585, e-mail: takacs@mtesz.hu, mteszkeme@gmail.com

A konferencia tervezett programja:

8.30-9.00 Regisztráció
9.00-9.10 Megnyitó
Schmidt Csaba polgármester, Tatabánya Megyei Jogú Város
9.10-9.50 Biodiverzitás Napok a Vértesben - eredmények, érdekességek
Előadó: Dr. Kovács Tibor, zoológus, természetvédelmi szakértő, a Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság elnöke
9.50-10.20 A biológiai sokféleség jelentősége az Által-ér programban
Előadó: Pál Gabriella, a Tatabányai Múzeum igazgatója
10.20-11.00 Jellemző élőhelytípusok, védett növények és gombák a Vértesben
Előadó: Koszka Attila, természetvédelmi mérnök, a Magyar Mikológiai Társaság vezetőségi tagja, a Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság tagja
11.00-11.10 Szünet
11.10-12.10 Hiányzó láncszemek a természetismeretről és fenntarthatóságról szóló oktatásban
Előadó: Sallee-Kereszturi Barbara, humánökológus, oktató-tanácsadó, Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság
12.10-12.30 Ajándéksorsolás a jelenlévő résztvevők között a szervezők, az előadók és a támogatók felajánlásával
12.30- A konferencia zárása, szendvicsebéd
2017. 11. 7.
***
A Tatabányai Múzeum évről évre támogatja a Móra Iskola által Görgényi István festőművész emlékére, diákok számára kiírt alkotói pályázat megvalósítását. A díjazottak műveiből idén is kiállítást rendeztek az iskolában, a megnyitón az összes benyújtott pályaművet bemutatták.
Gratulálunk a díjazottaknak, köszönet minden résztvevőnek!
A képen a 13 éves Kreitl Zsófia által festett portré látható.

Tájkép kategória:

1. osztály:
I. Durmits Ráhel /Móra/
II. Schrettner Emma /Váci/
III. Bazsó Rebeka /Váci/

2. osztály:
I. Dénes Dóra /Váci/
II. Dévai Áron Attila /Kodály/
III. Anga Napsugár /Kodály/
Különdíj: Veres Georgina / Móra/

3. osztály:
I. Bányi Levente /Jókai/
II. Merész Csenge /Kodály/
III. Fazekas István /Jókai/

4. osztály:
I. Vad Anna Mira /Váci/
II. Kun Fanni /Móra/
III. Wendler Zsófia /Váci/
Különdíj: Tóth Angelina /Móra/

5.osztály:
I.Kiss Tímea /Sárberki/
II. Schäffer Erika /Móra/
III. Gyarmati Zsófia Lilla /Sárberki/
Különdíj: Tőkés Tünde /Sárberki/

6. osztály:
I. Pintér Liliána /Váci/
II. Franceskin Anna /Kodály/
III. Varga Boglárka /Szent Margit/

7.osztály:
I.Szerencse Vivien/Váci/
II. Bolemányi Pálma /Móra/
III. Rásó Angelika /Móra/
különdíj: Barta Szilvia /Óvárosi/

8. osztály:
I. Hidas Lilla /Szent Margit/
II. Palotai Léna /Sárberki/
III. Parragi Renáta /Jókai/
Szilágyi Zoltán különdíj: Schlachta Tia 7.o /Móra/

Portré kategória:
I. Jakab Szilvia 8.o /Váci/
II. Kreitl Zsófia 8.o /Szent Margit/

Bányászélet kategória:
I. Varga Hanna 5.o /Bolyai/
II. Dubiel Mercédesz /Rajz Felvételi Előkészítő Jászai Mari Színház/
III. Varga Márton 3.o /Bolyai/

1956-os forradalom kategória:
különdíj: Járinka Donát 5.o /Kodály/


2017. 10. 29.
***
FIGYELEM!
November 1-jén múzeumunk kiállítóhelyei ZÁRVA lesznek!
Köszönjük a megértést!
2017. 10. 27.
***
2017. 10. 26.
***
CSEMEGE
*Irodalmi találkozások*


2017. október 28., 17 óra | Tatabányai Múzeum (Tatabánya, Szent Borbála tér 1.)

Igazi kulturális csemegét kínálunk fogyasztásra a 2017-es Múzeumok Őszi Fesztiváljának központi témájához kapcsolódva. Fiatal, tehetséges helyi szépírók, költők, slammerek állnak össze egy kortárs, vizuális-zenés performansz erejéig. Az irodalmi találkozások apropóján a "spoken word" jellegű rendezvényt egy verses kiállítás megnyitásával szeretnénk teljessé tenni. A kamarakiállításon az előadott irodalmi műveket helyi fotóművészek alkotásaival emeljük vizuális élménnyé. A kiállítás az Őszi Fesztivál végéig, november 12-ig lesz látható.
Várunk mindenkit egy irodalmi találkozásra, csemegézésre!
 
DJ | SARKI
GITÁR | TÖRŐCSIK ÁKOS
VIZUÁL | SZILÁGYI KEVIN
ELŐADÓK | HORVÁTH SZABOLCS | MEGYESI MARCELL | PENCS ATTILA | TAIZS GERGŐ | TOMCSIK NÓRA | TURBUK ISTVÁN
FOTÓ | DALLOS ISTVÁN | EDELMAYER ZSOLT | FEHÉR TAMÁS | HAGYMÁSI BENCE | HARMOS CSILLA | PÁPAI ZOLTÁN | SÓLYOM ANDRÁS | SZILÁGYI KEVIN


Facebook-esemény:http://bit.ly/2xsZNNQ

A belépés ingyenes!
2017. 10. 19.
***
Értesítjük a tisztelt Látogatókat, hogy október 23-án (hétfő) a Tatabányai Múzeum és a Bányászati és Ipari Skanzen a nemzeti ünnep alkalmából 10 és 18 óra között nyitva tart, a kiállítások pedig ingyenesen tekinthetők meg.

2017. 10. 18.
***
A Tatabányai Múzeum és az
Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
szeretettel meghívja a Zenei barangolások című sorozatának legújabb állomására:

REFORMÁCIÓ 500
Koncert


Az Erkel Ferenc AMI tanárainak és diákjainak koncertje a reformáció 500. évfordulója alkalmából nyílt időszaki kiállításban.

Időpont:
2017. október 20. | 17 óra

Helyszín:
Tatabányai Múzeum | Tatabánya, Szent Borbála tér 1.

A belépés ingyenes!
2017. 10. 11.
***
Közérdekű információ

FIGYELEM! Az október 12-i (csütörtök) MESTEREK ÉS ALKOTÓK c. program betegség miatt ELMARAD!
A rendezvényt egy későbbi időpontban megtartjuk - erről természetesen időben értesítünk minden kedves érdeklődőt.
Köszönjük a megértést!

2017. 10. 10.
***
Közérdekű információ

FIGYELEM! Az október 11-i (szerda) újvárosi helytörténeti barangolás ELMARAD!
A rendezvényt egy későbbi időpontban tartjuk meg:
2017. október 18-án, 15 órától.
Találkozó: Megyeháza épülete előtt, Tatabánya
Köszönjük a megértést!

2017. 10. 10.
***
Köszönet az Andromeda Travel Utazási Irodának, hogy támogatja görögországi (Makrygialos) szálláshelyek és ajándékutalványok felajánlásával a múzeum Csemege c. irodalmi estjét!
2017. 9. 29.
***
MEGHÍVÓ
„Bánya és Város”
Várostörténeti konferencia a 70 éves Tatabánya tiszteletére


Helyszín: Tatabányai Múzeum (Tatabánya, Szent Borbála tér 1.)
Időpont: 2017. október 5., csütörtök


9.00–9.30: Regisztráció
9.30: Köszöntő
9.35: Schmidt Csaba, Tatabánya MJV Polgármesterének megnyitója
9.50: ifj. Gyüszi László főkönyvtáros (József Attila Megyei és Városi Könyvtár, Tatabánya): Időutazás Tatabányán
10.20: Janky Róbert őrnagy (Tatabányai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság): Tatabánya elődtelepüléseinek, nevezetesen Alsógalla, Felsőgalla és Bánhida önkéntes tűzoltó egyesületeinek története
10.50: Perger Gyula néprajzkutató (Győr): Nemzetiség, egyház, politika. Az alsógallai Szent István templom építéstörténete
11.20: Tóth Eszter Zsófia tudományos főmunkatárs (Veritas Történetkutató Intézet, Budapest): Munkások és munkásnők életmódja az 1950-es évek Tatabányáján
11.50: Hozzászólás, vita
12.30: Ebédszünet
13.30: Kisné Cseh Julianna főmuzeológus (Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum): A MÁK Rt. és az első tatabányai régészeti leletek
14.00: Macher Péter levéltáros (Tatabánya MJV Levéltára): A tatabányai ipartörténet forrásai
14.30: Kiss Vendel főmuzeológus (Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum): A MÁK Rt. építkezései az 1920/30-as években
15.00: Simonik Péter egyetemi docens (Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar): Az olimpiai bronzéremtől a pályakezdő munkanélküliségig. Székely András, tatabányai úszó és MÁK tisztviselő pályafutása
15.30: Hozzászólás, vita, zárszó

A rendezvény a Jó Szerencsét! Emlékév keretén belül valósul meg.

A programon való részvétel ingyenes!
2017. 9. 28.
***
MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA 2017
Tatabányai Múzeum


ArcheoTúra
szeptember 28. (csütörtök), 17 óra | Tatabánya, Szent Borbála tér 1.
Mit rejt a múzeum pincéje? Hogy néz ki a régészeti raktár? Milyen leletek és miért kerültek kiválasztásra a Régészeti látványtár kialakításakor?

LiteraTúra
szeptember 30. (szombat), 10 óra | esőnap: október 14., 10 óra | Indulás: Tatabánya-Tata kerékpárút Által-ér menti első pihenője (Tatabánya, Rákóczi Ferenc út, körforgalom)
Költészeti kerékpártúra Tatabányától Dunaalmásig, Csokonai múzsájának végső nyughelyéig.

Utazó múzeum
október 3., 10., 17., 24. (kedd)
 Vándorkiállítás és foglalkozások helyi iskolákban.

Mesterek és alkotók
október 12. (csütörtök), 10.00, 13.00, 16.00 | Tatabánya, Szent Borbála tér 1.

A Tatabánya város által megvásárolt Krajcsirovits-hagyatékból mutatunk be egy válogatott képzőművészeti anyagot.

Óvodapedagógusok napja
október 13. (péntek), 14.00 | Tatabánya, Szent Borbála tér 1.

Bemutatkozik a múzeum óvodapedagógiai programja, és az ehhez készített matricás füzet.

Irodalmi találkozások a múzeumban
október 28. (szombat), 17 óra | Tatabánya, Szent Borbála tér 1.

Igazi kulturális csemegét kínálunk: fiatal, tehetséges helyi szépírók, költők, slammerek állnak össze egy kortárs, vizuális-zenés performansz erejéig.
Támogatta: Andromeda Travel Utazási Iroda

A rendezvények a Múzeumok Őszi Fesztiválja 2017 keretén belül valósultak meg!
A programokon való részvétel ingyenes!
2017. 9. 22.
***
MEGHÍVÓ

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (SZNM MOKK) és a TMJV Tatabányai Múzeum tisztelettel meghívja Önt
a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek”
EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 projekt keretében megrendezésre kerülő

HELYI SZAKMAI NAPRA

Időpont: 2017 október 13.
Helyszín: TMJV Tatabányai Múzeum
(Tatabánya, Szent Borbála tér 1.)

Program:
14:00 - 14:10 Köszöntőt mond A. Pál Gabriella, a múzeum igazgatója
14:10 – 15:10 Az Ipari Skanzen kiállításairól szóló múzeumpedagógiai programot, a gyermekeknek készített új múzeumpedagógiai kiadványt és a MOKK pályázatait bemutatja Kovács Éva Zsuzsanna múzeumpedagógus, MOKK koordinátor
15:10 - 16:00 Az Ipari Skanzen és a Metamorfózis kiállítás közös pontjai – speciális tárlatvezetés a múzeum kiállításaiban
17:50 - 19:00 Kérdések, beszélgetés a témákkal kapcsolatban, konkrét tennivalók

2017. 9. 21.
***
A „Jó szerencsét! Emlékév”,
és a XV-ös akna létesítésének 75. évfordulója alkalmából a
Szabadtéri Bányászati Múzeum Alapítvány és a
Tatabánya Megyei Jogú Város Tatabányai Múzeum
tisztelettel meghívja Önt

2017. szeptember 27-én, 15 órára
a Bányászati és Ipari Skanzenbe
(Tatabánya, Vágóhíd u. 1.),
a felújított tisztviselőház ünnepélyes átadására.


Köszöntőt mond:
Schmidt Csaba
Tatabánya Megyei Jogú Város polgármestere

Fűrészné Molnár Anikó
címzetes múzeumigazgató

Balogh Csaba
a Szabadtéri Bányászati Múzeum Alapítvány kuratóriumának elnöke

Közreműködik:
Rozmaringos Bányász Egylet

A beruházást támogatta: Tatabánya Megyei Jogú Város.
Kivitelező: D'Omikron-Plusz Kft.
A rendezvény a Jó Szerencsét! Emlékév keretén belül valósul meg.

A programon való részvétel ingyenes!

2017. 9. 20.
***
A Tatabányai Múzeum és a Tatai Református Egyházmegye tisztelettel hív minden érdeklődőt
a Reformáció 500 éves évfordulója alkalmából rendezett

„Jézus az én reménységem”
A Tatai Református Egyházmegye történetének emlékei


című kiállítás megnyitójára!

A vendégeket köszönti:
Schmidt Csaba
Tatabánya Megyei Jogú Város polgármestere

A kiállítást megnyitja:
Gerecsei Zsolt
lelkészi főjegyző, levéltáros, műemlék- és gyűjteményügyi szakelőadó

Közreműködik:
A Tatabányai Óvárosi Református
közösség kórusa


A kiállítást rendezte:
Kisné Cseh Julianna

Szakmai Munkatárs:
A. Pál Gabriella
Gerecsei Zsolt
Hamar László


Helyszín:
TMJV Tatabányai Múzeum
2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1.

(A Vértes Agorája épülete)

Időpont:
2017. szeptember 22., 16 óra

A részvétel ingyenes!

A kiállítás 2017. november 5-ig tekinthető meg!
2017. 9. 16.
***
A Szenes Hanna Egyesület és a Tatabányai Múzeum szervezésében –  a „Tatabánya 19. és 20. századi műemlék jellegű középületei” program zárásaként – tisztelettel meghívjuk Önöket a következő helytörténeti előadásokra, és a Tatabánya-Újváros barangolásra.

1. Tatabánya építészete várossá válás után – szocreál az 50-es években
Előadó: Kiss Vendel, muzeológus, történész, Tatabányai Múzeum
Időpont: 2017. szeptember 20. (szerda), 16:00
Helye: Tatabányai Múzeum (Tatabánya, Szent Borbála tér 1.)
     
2. A Kádár-kori városközpont kialakulása Tatabánya építészete a 60-as, 70-es és 80-as években
Előadó: Csikós Gábor, az Országgyűlés Múzeum munkatársa
Időpont: 2017. szeptember 20. (szerda), 16:40
Helye: Tatabányai Múzeum (Tatabánya, Szent Borbála tér 1.)

3. Újváros – Szocreál értékeink - Helytörténeti séta
Időpont: 2017. október 11. (szerda), 15.00
Találkozó: Tatabánya, Megyeháza

A rendezvénysorozat a Jó Szerencsét! Emlékév keretén belül valósul meg.

A programokon való részvétel ingyenes!

2017. 9. 13.
***
***
A Tatabányai Múzeum bányásznapi programjai a Jó szerencsét! Emlékévben

augusztus 30. (szerda)
17 óra: Bányásznapok emlékei c. kiállítás megnyitója a Tatabányai Múzeumban (Tatabánya, Szent Borbála tér 1.)
Ingyenes!

szeptember 2. (szombat)
10-18 óráig: Bányásznap a skanzenben (Tatabánya, Vágóhíd u. 1.)
10:00-14:00 Élő múzeumi vetélkedő értékes nyereményekért
14:00-18:00 Kreatív fotózás Pápai Zoltánnal
14:00-18:00 Bányász ötpróba
16:00 Bányásznapi köszöntők, Solymos Mihály-díj átadása
16:30 Kiállításmegnyitó: 75 éves az "öreg XV-ös" akna
17:00 A Bányász Fúvószenekar koncertje
Ingyenes!

szeptember 3. (vasárnap)
16 óra: Bányásznapi városnéző kisvonat I.
17 óra: Bányásznapi városnéző kisvonat II.
Indulás/érkezés helyszíne: Bányászati és Ipari Skanzen (Tatabánya, Vágóhíd u. 1.)
Túravezető: Dallos István fotóművész
Jegy: 500 Ft/fő (a helyszínen lehet fizetni)
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött! Kérjük, regisztrációját (név, email cím, hány fővel jönnek) az info@tbmuzeum.hu email címre küldjék, vagy telefonon a +36 34 688 192-es számon is jelezhetik.

Támogatta:
Tatabánya Megyei Jogú Város
Andromeda Travel Utazási Iroda
BDSZ Tatabányai Szövetség

Köszönjük a segítséget a Mosolygós Gyermekekért Alapítványnak és a Tatabányai Múzeum Barátok Körének!

info@tbmuzeum.hu
+36 34 688 192
facebook.com/TatabanyaiMuzeum
2017. 8. 22.
***
Köszönet az Andromeda Travel Utazási Irodának, hogy idén is támogatja görögországi (Makrygialos) szálláshelyek felajánlásával a múzeum bányásznapi rendezvényét!

2017. 8. 22.
***
„Emberek és tárgyak.
Mutassunk be együtt egy számodra fontos tárgyat a múzeumban!”
2017


Augusztus 31. (csütörtök), 11.00 és 15.00 óra között
Szeptember 7. (csütörtök), 11.00 és 17.00 óra között
Szeptember 21. (csütörtök), 11.00 és 17.00 óra között
Szeptember 27. (szerda), 11.00 és 17.00 óra között

Tatabányai Múzeum – Bányászati és Ipari Skanzen
Mesterségek Háza – Fényképész Műterem

(Tatabánya, Vágóhíd utca 1.)

Folytatódik 2011-ben indított programunk.
Idén is arra kérjük látogatóinkat, hogy hozzanak magukkal egy számukra fontos tárgyat a múzeumba, valamint hozzanak magukkal egy rövid leírást, amely arra vonatkozik, hogy miért jelentős számukra az adott tárgy.
A 19. század végétől az 1930-as évekig tartó időszakból származó eszközökkel, tárgyakkal berendezett, múzeumi gyűjteményi anyagot bemutató fényképész műtermünkben, modern eszközökkel, az embert és a tárgyat együtt ábrázoló fotót készítünk.
A fent megjelölt időpontokban és helyszínen várjuk az érdeklődőket.
A muzeális környezetben, múzeumi fotós, muzeológus és múzeumlátogató közös, összehangolt tevékenysége révén létrejött fényképeket, valamint a tárgyak, emberek történetét kiállításon mutatjuk be.
A kiállítás 2017. november 24-én nyílik a Tatabányai Múzeum központi, Szent Borbála téri épületében, és 2018. január 14-ig lesz látogatható.
A megnyitón a tárgyak tulajdonosai is kapnak egy-egy példányt az őket ábrázoló fényképekből.
A kiállításhoz kapcsolódó Múzeumi teadélután napja 2018. január 11.
A különleges, helytörténeti, életmód-történeti, egyben művészeti együttesként megjelenő fotók a múzeum gyűjteményébe kerülnek.
Legyen a múzeum idén is találkozóhely!

A program kurátora: Tóth Enikő – A fotókat készíti: Vágó-Lévai Katalin

A fotózásra érkezők számára a fent említett napokon a múzeumi belépés díjtalan.
Bővebb információ: totheniko.a@gmail.com

2017. 8. 22.
***
Tisztelt Tagtársunk, Barátunk, Örökbefogadók!
A múzeumi örökbefogadás folytatódik!

Felhívás!

Fogadj örökbe egy bányagépet!!

A Tatabányai Múzeum és az OMBKE Tatabányai Helyi Szervezete közötti megállapodás szerint lehetőség nyílik a Bányászati és Ipari Skanzen területén található gépek, berendezések, műtárgyak "örökbefogadására".

Várjuk azon személyek, csoportok jelentkezését, akik aktívan szeretnének tenni a múzeumi tárgyak állagának megóvásáért, időnkénti karbantartásáért, tisztításáért!
Az örökbefogadó gondoskodik az örökbefogadott gép tisztításáról, állagmegóvásáról, karbantartásáról.
A Tatabányai Múzeum az örökbefogadott gépen jól látató helyen feltünteti az örökbefogadó személy vagy közösség nevét. Várjuk tehát a vállalkozó szellemű egyének és csoportok jelentkezését!

Fogadj örökbe egy bányagépet!!

Az "örökbefogadások" szervezését és a nyilvántartását az OMBKE Tatabányai Helyi Szervezetének  titkára végzi!

A 67. Bányásznap közeledtével ismét lehetőséget biztosítunk az örökbefogadásra és a Bányászati és Ipari Skanzen  kijelölt területeit felkészítjük az ünnepre és megpróbálunk segíteni az ott dolgozóknak abban, hogy méltóképpen tudják fogadni az ünneplőket! Programunkkal az örökbefogadókat is szeretnénk arra ösztönözni, hogy  még az ünnep előtt elvégezhessék az utolsó simításokat kiválasztottjukon!

Várunk egyébként mindenkit 2017. augusztus 25-én, pénteken 10 órától a múzeumba (Bányászati és Ipari Skanzen), mert a munkán kívül egyéb programmal is készülünk!

Várhatóan:

· 10 órától örökbefogadás, uzsonna előkészítése.
· 11 órától a gépek és az udvar karbantartása. Figyelem! A karbantartáshoz szükséges eszközök, festékek egy részét a Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány biztosítja!!
· 13 órakor kávészünet. Házi süteményeket elfogadunk!
· 16 órakor uzsonna
· 17 órakor Nótaest, a korábbi forgatókönyv szerint.

A költségekhez való hozzájárulásként mindenki lehetőségei szerint adományozhat!!

Várunk szeretettel mindenkit!

Jó szerencsét!

Izing Ferenc
titkár            
http://ombke-tatabanya.hu/

2017. 8. 18.
***
Értesítjük a tisztelt Látogatókat, hogy augusztus 20-án (vasárnap) a Tatabányai Múzeum és a Bányászati és Ipari Skanzen a nemzeti ünnep alkalmából
10 és 18 óra között nyitva tartanak, a kiállítások pedig ingyenesen tekinthetők meg.

2017. 8. 15.
***
34. Országos Fafaragó Tábor
Gengeliczky László vezetésével
2017. augusztus 12-20.
Tatabányai Múzeum – Bányászati és Ipari Skanzen
2800 Tatabánya, Vágóhíd utca 1.

2017. 8. 11.
***
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (SZNM MOKK)
és a TMJV Tatabányai Múzeum tisztelettel meghívja Önt
a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek”
EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 projekt keretében megrendezésre kerülő
MEGYEI SZAKMAI NAPRA.
Időpont: 2017. augusztus 22.
Helyszín: TMJV Tatabányai Múzeum (Tatabánya, Szent Borbála tér 1.)

Program:
Köszöntőt mond A. Pál Gabriella igazgató asszony.
09:00 - 09:15 Múzeumpedagógia a tatai Kuny Domokos Múzeumban - Szabó Éva múzeumpedagógus előadása.
09:15 - 09:30 Tata földtani múltjának nyomában - Kürthy Dóra geológus-muzeológus előadása a szabadtéri múzeumpedagógiai foglalkozásokról.
09:30 – 09:45 Múzeumpedagógia a tatai Német Nemzetiségi Múzeumban - Busa Mónika néprajzos-muzeológus előadása.
09:45 - 10:00 Múzeumpedagógiai program és foglalkoztató füzet a Tatabányai Múzeum „Metamorfózis” - Ember és természet kapcsolata az Által-ér völgyében című állandó kiállításához - Kovács Éva Zsuzsanna MOKK koordinátor előadása.
10:00 - 10:15 Az EFOP 3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 projekt értékelése, pályázati lehetőségek az EFOP 3.3.2. pályázat kapcsán - Fehér Györgyi MOKK koordinátor előadása.
10:15 - 11:30 Szakmai bemutató a „Metamorfózis” - Ember és természet kapcsolata az Által-ér völgyében című állandó kiállításban Kisné Cseh Julianna régész-főmuzeológus vezetésével.

2017. 8. 4.
***
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (SZNM MOKK)
és a TMJV Tatabányai Múzeum tisztelettel meghívja Önt
a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek”
EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 projekt keretében megrendezésre kerülő
MÚZEUMI INFORMÁCIÓS NAPRA.
Időpont: 2017. augusztus 30.
Helyszín: TMJV Tatabányai Múzeum - Bányászati és Ipari Skanzen (Tatabánya, Vágóhíd u. 1.)

Program:
08:30 - 08:35 Köszöntőt mond A. Pál Gabriella, a múzeum igazgatója.
08:35 - 08:50 Az Iskolamúzeumot, a hozzá kapcsolódó múzeumpedagógiai programot és a gyermekeknek készített kiadványokat bemutatja Kovács Éva Zsuzsanna múzeumpedagógus, MOKK koordinátor.
08:50 – 09:50 Fegyelmezés az 1920-as évek iskolájában és manapság címmel előadást tart Dr. Rónáné Falus Júlia pszichológus.
09:50 - 10:30 Az EFOP 3.3.3.pályázatot és a koordinátori munkát bemutatja Kovács Éva Zsuzsanna múzeumpedagógus, MOKK koordinátor.
10:30 - 11:00 Tárlatvezetés a múzeumban.

2017. 8. 4.
***
A Tatabányai Múzeum és a Haydn Ifjúsági Vonószenekar (Hollandia, Groningen) tisztelettel meghívja Önt a július 21-én, pénteken 18 órakor kezdődő koncertjére, melynek helyszíne a Tatabányai Múzeum (Tatabánya, Szent Borbála tér 1.).

Műsor:
Vivaldi – Bartók – Reinecke
Karmester:
Jan-Ype Nota


A belépés díjtalan!

2017. 7. 13.
***
A Tatabányai Múzeum szeretettel meghívja Önt a
„SÍRON TÚLI SZERELEM”
5000 éves ölelkező emberpár Tatabányáról
című időszaki kiállítás megnyitó eseményére.

Időpont:
2017. július 14., 17 óra
Helyszín:
Tatabányai Múzeum
(Tatabánya, Szent Borbála tér 1.)

A kiállítás megtekinthető 2017. augusztus 20-ig.

A részvétel ingyenes!

2017. 7. 10.
***
A Szenes Hanna MIB Egyesület és a Tatabányai Múzeum meghívja Önt a
VIDA JENŐ (1872-1945) emlékkötet bemutatójára,
 melyet 2017. július 14-én, pénteken 16 órától
a Tatabányai Múzeumban (Szent Borbála tér 1.) tartunk.

Vida Jenő, a MÁK Rt. vezérigazgatójának szerepe
Tatabánya fejlődésében és a magyar bányászat történetében

A részvétel ingyenes!


2017. 7. 10.
***
Miguel Angel Velit | „Az utazás”
Finisszázs

#ecsetre_fel!

2017. július 9., 15:00-19:00
Tatabányai Múzeum | Tatabánya, Szent Borbála tér 1.

Miguel Angel Velit perui alkotóművész tatabányai kiállítása zárásaként közös, performatív festészeti aktusra várunk minden érdeklődőt.

Ragadj ecsetet, és tarts velünk te is!

A belépés ingyenes!

www.tbmuzeum.hu | info@tbmuzeum.hu | facebook.com/TatabanyaiMuzeum | +36 34 688 192

2017. 7. 3.
***
Tarokk percek
2017. július 6., 17 óra
Tatabánya, Szent Borbála tér 1.

A belépés díjtalan!
2017. 6. 30.
***
17. KÉP-SZÍN-TÉR Fotóművészeti Alkotótábor
2017. július 1-9.
Bányászati és Ipari Skanzen

2017. 6. 27.
***
„Az utazás”

Miguel Angel Velit 2016 nyarán részt vett a Tatabányai Múzeum, a Tatabánya Alkotó Művészeiért Alapítvány és a The Quarry Contemporary Arts International együttműködésével megvalósuló KÉP-ZE-LET Nemzetközi Szobrász Szimpóziumon, Tatabányán. A Tatabányai Múzeum – Bányászati és Ipari Skanzenben működő „művészeti táborban” két nagyméretű fémszobrot alkotott, amelyek most is az ott található szoborkert részei.
A The Quarry Contemporary Arts International és a TMJV Tatabányai Múzeum képviselőinek megállapodása alapján – a hosszú évek óta tartó, sokrétű közös tevékenység új elemeként – időről időre kiállítással mutatkozik be a múzeumi központban egy-egy külföldi művész. Eugene Y. C. Zhou tajvani képzőművész tavaly megrendezett, ”Embererdő” c. kiállítását követően idén a Peruból érkezett Miguel Angel Velit mutatja be „Az utazás” című, festményeket, grafikákat, nyomatokat, videókat és mindennapi tárgyakat tartalmazó installációját. Az együttműködés célja a művészek, művészetszervezők, intézmények, települések, országok összekapcsolása. Emberek és kultúrák találkozására kívánunk lehetőséget biztosítani.

T. E.

2017. 6. 22.
***
Múzeumpedagógiai hírek

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum által létrehozott Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) Komárom-Esztergom megyei képviselője, Kovács Éva Zsuzsanna (a TMJV Tatabányai Múzeum múzeumpedagógusa) találkozót kezdeményezett a Vértesszőlősi Általános Iskolában, melynek célja, hogy a megye múzeumait minél hatékonyabban kapcsolja be a formális és nem formális oktatásba.
Az alkalom június 14-én valósult meg.
Paxy Éva, a szlovák nemzetiségi iskola igazgatónője nyitott a már meglévő kapcsolatok bővítésére és azok kiterjesztésére a megyében lévő más múzeumokra is.
A pedagógusok szívesen vették a Tatabányai Múzeum országos múzeumpedagógiai Nívódíjas elismerésben részesült „Metamorfózis”- Ember és természet kapcsolata az Által-ér völgyében című állandó kiállításának múzeumpedagógiai programját. Megismerték a gyerekeknek szóló kiadványokat, valamint elfogadták a meghívót az augusztus 22-én megvalósuló szakmai napra, melyen a megye többi múzeumának programkínálatába, a MOKK pályázataiba, képzéseibe is betekintést nyerhetnek.
Köszönjük az együttműködést, és várjuk a következő találkozásokat!

Múzeumpedagógiai foglalkozás a "Metamorfózis" c. kiállításban (Fotó: Vágó-Lévai Katalin)

2017. 6. 21.
***
Értesítjük a tisztelt Érdeklődőket, hogy a június 24-i kisvonatos utazás férőhelyei megteltek! Megértésüket köszönjük!

2017. 6. 19.
***
REJTETT ÉRTÉKEINK | Múzeumok Éjszakája 2017
Tatabányai Múzeum (Tatabánya, Szent Borbála tér 1.)
2017. június 24. | 18:00-24:00


18:00 - 19:30 Kisvonatos körutazás Tatabányán
Ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, info@tbmuzeum.hu!
Indulás: 18 óra, Szent Borbála tér 1.
Időtartam: 1-1,5 óra, útvonal: Tatabányai Múzeum – Dózsakert – Bánhida – Bányászati és Ipari Skanzen – Tatabányai Múzeum

18:00 - 21:45 Próbáld ki, milyen a #RÉGÉSZ és a #RESTAURÁTOR munkája!
Foglalkozások kicsiknek és nagyoknak.

18:00 - 21:45 Alkossunk közösen!
Fókuszban Miguel Angel Velit „Az utazás” című kiállítása.
22:00 Kiállításmegnyitó a közös alkotásokból

20:00 - 21:45 Érdekes ismeretterjesztő előadások
20:00 Papp Kinga Enikő: Színparádé - A színmérés jelentősége
20:30 A. Pál Gabriella: Abesszínia csillaga - Sába királynő rendje
21:00 Kisné Cseh Julianna: „Égi és földi szerelem” – Újabb adatok az ötezer éves ölelkező emberpárról
21:30 Bölkei Zoltán: "Fabula Ossa" - Amiről az ötezer éves csontok mesélnek
22:15 Tárlatvezetés a Metamorfózis című állandó kiállításban

A belépés ingyenes!

2017. 6. 15.
Időszaki kiállítások
***
***
***
***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***


***

***

******


***


***

A TATABÁNYAI MÚZEUM

tisztelettel meghívja Önt

a


NÉPI TEXTÍLIÁK

Válogatás a Nyitrai Kerületi Önkormányzat múzeumainak gyűjteményéből


című időszaki kiállítás megnyitójára.

 

Nyitrai Kerületi Önkormányzat, Duna Menti Múzeum, Komárom,

Nyitra Menti Múzeum, Nyitra, Thain János Múzeum, Érsekújvár,

Barsi Múzeum, Léva, Tribecsi Múzeum, Tapolcsány

 

A kiállítás kurátora: Dr. Sipos Anna PhD

 

Helyszín:

Tatabányai Múzeum

Tatabánya, Szent Borbála tér 1.

 

Időpont:

2014. április 12. (szombat), 16.30


A kiállítás megtekinthető június 6-ig.


***


A TATABÁNYAI MÚZEUM

meghívja Önt

 

XIX. és XX. századi magyar festmények

Válogatás a mosonmagyaróvári Hansági Múzeum Gyurkovich-gyűjteményéből

 

című kiállítására.

 

 

Aba-Novák Vilmos – Barabás Miklós – Benczúr Gyula – Bihari Sándor – Borsos József – Böhm Pál – Brocky Károly – Canzi Ágost Elek – Csók István – Deák Ébner Lajos – Decker györgy –- Glatz Oszkár – Gyárfás Jenő – Györgyi Giergl Alajos – Gyurkovics Károly – Kacziány Aladár – Karlovszky Bertalan – Kozina Sándor – Friedrich Lieder – Liezen-Mayer Sándor – Lotz Károly – Marastoni Jakab – Markó András – Maticska Jenő – Mednyánszky László – Mészöly Géza – Molnár József – Munkácsy Mihály – Perlmutter Izsák – Rippl-Rónai József – Rudnay Gyula – Skutezky Döme – Sterio Károly – Székely Bertalan – Szinyei Merse Pál – August von Pettenkofen – Vágó Pál – Vaszary János – Wagner Sándor – Weber Henrik – Zichy Mihály

 


Pohárköszöntőt mond:

Schmidt Csaba

Tatabánya Megyei Jogú Város polgármestere


Köszöntőt mond:

A. Pál Gabriella

a Tatabányai Múzeum igazgatója

 

A kiállítást megnyitja:

Székely Zoltán

művészettörténész, a Hansági Múzeum igazgatója

 

A kiállítás rendezője:

P. Tóth Enikő

művészettörténész, Tatabányai Múzeum

 

Időpont: 2014. március 21., 17 óra

Helyszín: Tatabányai Múzeum, Tatabánya, Szent Borbála tér 1. (A Vértes Agorája épülete)

 

A kiállítás 2014.  augusztus 20-ig tekinthető meg.


Támogatók:


A Vértes Agorája - Agora Nonprofit Kft.***

A Tatabányai Múzeum tisztelettel meghívja Önt


A Tatabányai Múzeum új szerzeményei 2010-2013


című időszaki kiállításának megnyitójára.

 

Helyszín: Tatabánya, Szent Borbála tér 1.

Időpont: 2014. február 13., 17 óra

 

A kiállítást megnyitja:

Schmidt Csaba, Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármestere

 

A kiállítást rendezte:

A. Pál Gabriella, Kisné Cseh Julianna, Kiss Vendel, P. Tóth Enikő

 

Műtárgyfotók:

Dallos István

 

A kiállítás február 13. és április 6. között látogatható.

 

A Tatabányai Múzeumban Új szerzemények címmel nyílik időszaki kiállítás 2014. február 13-án, 17 órakor. A tárlat a nagyközönség által kevéssé ismert múzeumi tevékenység, a gyűjteménygyarapítás eredményeit tárja az érdeklődők elé. A 2010 és 2013 közötti időszak során a régészeti feltárások és a rendszeres, tudatos gyűjteményépítés során begyűjtött tárgyakkal most találkozhatnak először a látogatók. Tatabánya város támogatása és lakosainak önzetlensége értékes, múltunk emlékeinek megőrzését, és annak megértését segítő tárgyegyüttesek gyűjteménybe kerülését eredményezte. A kiállítás 2014. április 6-ig lesz látogatható.***

A Tatabányai Múzeum tisztelettel meghívja Önt a

 

Rómaiak a Dunakanyarban

 

című időszaki kiállítás megnyitójára.

 

A vendégeket köszönti Bencsik János, Tatabánya Város Országgyűlési Képviselője.

A kiállítást megnyitja Számadó Emese régész, a Klapka György Múzeum igazgatója.

 

A kiállítás anyagát összeállította:

Esztergom, MNM Balassa Bálint Múzeum, Merczi Mónika

Visegrád, MNM Mátyás Király Múzeum, Boruzs Katalin

Szentendre, Ferenczy Múzeum, Bózsa Anikó

 

Megnyitó időpontja: 2014. február 7. (péntek), 17 óra

 

Helyszín: Tatabányai Múzeum

Tatabánya, Szent Borbála tér 1.

 

A kiállítás május 25-ig látható.***

A Tatabányai Múzeum

meghívja Önt

 

PAPP ALBERT

festőművész

retrospektív kiállításának megnyitójára.

 

A kiállítást megnyitja:


P. Tóth Enikő

művészettörténész.


Időpont: 2013.  november 15. (péntek), 17 óra


Helyszín: Tatabányai Múzeum, Tatabánya, Szent Borbála tér 1. (A Vértes Agorája épülete)

 

A kiállítás 2014.  február 2-ig tekinthető meg.


....................

10. Őszi Tárlat

Október 5-én, 17 órakor nyílik meg a 10. Őszi Tárlat, amely a Tatabányán élő és dolgozó, illetve innen elszármazott, vagy a városhoz egyéb módon kötődő alkotóművészek munkáit hivatott bemutatni. A kiállítást a Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány szervezi, a helyszínt pedig a Tatabányai Múzeum – Múzeumi Központ és a Vértes Agorája Kortárs Galériája biztosítja.

Az ünnepélyes megnyitón köszöntőt mond Tatabánya Megyei Jogú Város polgármestere, Schmidt Csaba.  

A kiállítást megnyitja: Tokai Gábor művészettörténész.

A rendezvény hangulatának emelésében közreműködik Fórizs Balázs (szájharmonika), Mike Ariel és Németh Ádám (gitár).

A 10. Őszi Tárlatot egészen november 3-ig tekinthetik meg az érdeklődők a Tatabányai Múzeum nyitvatartási idejében, szerdától vasárnapig 10 és 18 óra között.

..............................

A Tatabányai Múzeum
meghívja Önt

2013. szeptember 30-án (hétfőn) 17 órára,
a Bányászati és Ipari Skanzenbe,

az
„Emberek és tárgyak.
Mutassunk be együtt egy számodra fontos tárgyat a múzeumban!”

című kiállítás megnyitójára,
amely egyben a Múzeumok Őszi Fesztiválja nyitó eseménye is Tatabányán.

A kiállítást megnyitja:
P. Tóth Enikő
művészettörténész főmuzeológus, a program kurátora.

A fotókat készítette:
Dallos István
fotóművész.

A kiállítás megtekinthető: 2013. október 27-ig.

..........................................................

TATABÁNYAI MÚZEUM
meghívja Önt

„ÚJRAÉLESZTÉS”
Válogatás a múzeum raktárában őrzött festményekből
című kiállításának megnyitójára.

A kiállításon
Dobroszláv Lajos (1902-1986)
Krajcsirovits Henrik (1929-2007)
Kukán Géza (1890-1936)
Luzsicza Lajos (1920-2005)
Moldován István (1911-2000)
Nagy János (1922-2009)
festményeit mutatjuk be.

Köszöntőt mond KISS VENDEL igazgatóhelyettes.

A kiállítást P. TÓTH ENIKŐ művészettörténész nyitja meg.

Időpont: 2013. augusztus 24., 17 óra
Helyszín: Tatabányai Múzeum, Tatabánya, Szent Borbála tér 1.

A kiállítás 2013. szeptember 29-ig tekinthető meg...................................................

„HOMO NOVUS”
Új arisztokrácia születése a 16. századba
n
című kiállítás
a Tatabányai Múzeumban.

2013. július 19-2013. szeptember 30.

A kiállítás megvalósulását a
Budapesti Történeti Múzeum
Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, Győr
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
ZO-FI Rendezvényszervező Kft.
és a Nemzeti Kulturális Alap

támogatta.

A kiállítást rendezte:
KISNÉ CSEH JULIANNA
főmuzeológus
Tatabányai Múzeum

Munkatársak:
SZÉKELY ZOLTÁN
Hansági Múzeum
TAKÁCS ZOLTÁN
Nádasdy Ferenc Múzeum
...................................................................


MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA

A TATABÁNYAI MÚZEUM
meghívja Önt

ARNÓCZKI ZSUZSA és NAGYVÁRADI SZANDRA
agyagkovácsok

„AGYAGEVOLÚCIÓ”
című kiállításának megnyitójára.

Köszöntőt mond P. TÓTH ENIKŐ művészettörténész.

A kiállítást DÖRÖMBÖZY MARGIT,
Arnóczki Zsuzsa tanítója nyitja meg.


A megnyitón saját versét olvassa fel TURBUK ISTVÁN költő.

Időpont: 2013. június 22., 18 óra
Helyszín: Tatabányai Múzeum, Tatabánya, Szent Borbála tér 1.

A kiállítás 2013. július 21-ig tekinthető meg.

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Szent Borbála téri központunkban (A Vértes Agorája épülete) ezen az estén 22 óráig fogadjuk látogatóinkat.....................................................A TATABÁNYAI MÚZEUM

meghívja Önt

2013. május 17-én, 17.30 órakor,

a Múzeumi Világnap alkalmából

nyíló kiállítására.

 

„TATABÁNYA EGYKOR ÉS MA – MEGÚJULÁS”

DALLOS ISTVÁN fényképkiállítása

 

A képeket ajánlja: SCHMIDT CSABA polgármester

 

Helyszín: 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1.

 

A kiállítás 2013. június 16-ig látogatható.
..............................................................................


MEGHÍVÓ


A Bányász Képzőművész Kör,
a Tatabányai Múzeum,
valamint a Jászai Mari Színház, Népház
meghívja Önt

BOGNÁR ATTILA
képzőművész
grafikai kiállításának megnyitójára.

A kiállítást
P. TÓTH ENIKŐ
művészettörténész főmuzeológus nyitja meg.

Helyszín: Jászai Mari Színház, Népház, Folyosó galéria (a Bányász Képzőművész Kör terme mellett)

Időpont: 2013. május 6., 16 óra

Bognár Attila 2012-ben 515 alkotását ajándékozta a Tatabányai Múzeumnak. A 2013. június 16-ig látogatható kiállításon ebből az anyagból mutatunk be egy válogatást.


Jászai Mari Színház, Népház, 2800 Tatabánya, Népház u.
................................................................................


Kedves Vendégeink!


Előzetes bejelentkezés alapján, vezetéssel látogatható a Tatabányai Múzeum kialakítás alatt álló Régészeti látványtára.


Az aulában található, „Tatabánya érmeken” című, az Éremgyűjtők Magyarországi Egyesülete Tatai Csoportja, valamint a Tatabányai Múzeum gyűjteményi anyagát bemutató numizmatikai kamara-kiállítás megtekinthető a mindenkori látogatási időben, szerdától vasárnapig, 10 és 18 óra között.

Mindez 2013. május 12-ig ingyenes.


Minden érdeklődőt szeretettel várunk múzeumunk központi, Szent Borbála téri termeiben (A Vértes Agórája épülete)!
34/600-480


.................................................................................


Mindenkit szeretettel várunk a Múzeumi világnapon nyíló kiállításunkra!

 

TATABÁNYA EGYKOR ÉS MA

SZÁLLÍTÁSI ÜZEMEK

 

DALLOS ISTVÁN

fényképkiállítása

 

TATABÁNYAI MÚZEUM

BÁNYÁSZATI ÉS IPARI SKANZEN

 

2012. május 18., 18 óra

 

Megnyitja:

SCHMIDT CSABA

polgármester

és

PAP ISTVÁN

a Szállítási Üzemek nyugalmazott főmérnöke............................................................

A Tatabányai Múzeum

meghívja Önt

 

2011. október 15-én (szombaton) 16 órára,

a Bányászati és Ipari Skanzenbe,

 

az

„Emberek és tárgyak.

Mutassunk be együtt egy számodra fontos tárgyat a múzeumban!”

című kiállítás megnyitójára.

 

A kiállítást megnyitja:

P. Tóth Enikő

művészettörténész főmuzeológus,

az „Emberek és tárgyak” program kurátora.

 

A fotókat készítette:

Dallos István fotóművész.

 

A kiállítás megtekinthető: 2011. október 30-ig.


A program megvalósulását támogatta:

Nemzeti Kulturális Alap

Nemzeti Erőforrás Minisztérium


>


..............................................................................

Bányásznap 2011
Tatabányai Múzeum
Bányászati és Ipari Skanzen

 

A Tatabányai Múzeum meghívja Önt a


„100 éves a tatabányai bányamentés” című kiállítás megnyitója

 

Időpont: 2011. szeptember 3 (szombat), 15.30

Helyszín: Tatabányai Múzeum – Bányászati és Ipari Skanzen

 

Köszöntőt mond és a kiállítást megnyitja:

Bencsik János államtitkár

 

A bányamentőkre emlékezik:

Dr. Csiszár István nyugalmazott bányaigazgató

 

A Bányász Hagyományokért Díjat átadja:

Schmidt Csaba polgármester

 

Közreműködik:

Rozmaringos Bányászegylet

 

 

A kiállítás létrehozásában segítséget nyújtottak:

 

Balogh Csaba, a tatabányai Bányamentő Állomás volt bányamérnöke

Bérczes Tamás, a tatabányai Bányamentő Állomás volt vezetője

Kiss Kálmán, a tatabányai Bányamentő Állomás volt bányamentési csoportvezetője

Kriszt János, a tatabányai Bányamentő Állomás volt vezetője

Petricsek József, a tatabányai Bányamentő Állomás volt vezetője

Soós Tibor, a tatabányai Bányamentő Állomás volt főműszerésze

Vitai Zoltán, a tatabányai Bányamentő Állomás volt műszerésze, gépkocsivezetője

ASG


 

A kiállítás rendezői:

Fűrészné Molnár Anikó

Kiss Vendel

P. Tóth Enikő

 

A kiállítás létrehozásában közreműködők:

Auer Nándor

Borbély István

Dallos István

Hegymegi János

Hoffman Tibor

Polákovicsné Szóth Éva

Temesi Józsefné

 

 

Megtekinthető: 2011. október 31-ig.

 

KERESÉS:
Keresés indítása

Tatabánya, Szent Borbála tér 1.

TÉRKÉP »

Telefon: +36/20-251-6007

E-mail:


Nyitva tartás:
szerdától vasárnapig,
10 és 18 óra között.


 
VENDÉGKÖNYV OLDALTÉRKÉP ADATVÉDELEM IMPRESSZUM TÁMOGATÓINK KAPCSOLAT LINKEK HÍRLEVÉL