FELIRATKOZÁS HÍRLEVÉLRE »
Aktuális hírek/események
***

2017. 3. 28.
***
Tarokk percek

2017. március 30., 17 óra
Tatabánya, Szent Borbála tér 1.


A belépés ingyenes!

2017. 3. 23.
***
A Tatabányai Múzeum és a
Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete
Tatabányai Szövetsége tisztelettel meghívja Önt

Ladányi András
„BÁNYÁSZ VAGYOK...”


című kötetének dedikálással
egybekötött bemutatójára.

Időpont:
április 10. | 15 óra

Helyszín:
Tatabányai Múzeum
Tatabánya, Szent Borbála tér 1.


Házigazda:
Kiss Vendel, történész

Köszöntőt mond:
A. Pál Gabriella, múzeumigazgató

Díszvendégek:
Schmidt Csaba, Tatabánya MJV polgármestere
Bencsik János, országgyűlési képviselő
Vasas Mihály, BDSZ Tatabányai Szövetségének elnöke
Bársony László, OMBKE Tatabányai Helyi Szervezetének elnöke

Közreműködők:
Gengeliczky László, előadóművész
Szepesi Zsuzsanna, költő
Zsirai László, költő
Ladányi András, író, szerkesztő

A belépés ingyenes!

2017. 3. 23.
***
MEGHÍVÓ

A Tatabányai Múzeum és az
OMBKE Tatabányai Helyi Szervezete tisztelettel meghívja Önt
2017. április 7-én a Tatabányai Múzeum központi épületében, a „Jó Szerencsét! Köszöntés emléknapja" alkalmából rendezett tudományos konferenciára, melynek címe:

A tatabányai bányászat meghatározó személyiségei.

Helyszín: Tatabánya, Szent Borbála tér 1.
Időpont: 2017. április 7., 10-15 óra


A konferencia programja:

10.00 Schmidt Csaba, Tatabánya MJV polgármesterének köszöntője
10.20 Dr. Nagy Lajos (OMBKE elnöke): A „Jó szerencsét” köszöntés születése
10.50 Balogh Csaba (Szabadtéri Bányászati Múzeum Alapítvány): A tatai medence első bányavezetői 1894-1907
11.20 Dallos István (Szabadtéri Bányászati Múzeum Alapítvány): A tatabányai bányászat fejlődése 1907-től 1920-ig
12.00 Ebédszünet
13.00 Csaszlava Jenő (Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány): Rehling Konrád bányaigazgató élete és munkássága
13.30 Kiss Vendel (Tatabányai Múzeum): Mohi Rezső, a munkásigazgató, az átmenet időszaka
14.00 Dr. Csiszár István (nyugalmazott bánya vezérigazgató): Gál István és kora
14.30 Hozzászólások
15.00 A konferencia zárása

A részvétel ingyenes!
A konferencia a Jó szerencsét! Emlékév keretén belül valósult meg.

2017. 3. 22.
***
Bányász védőszentek – szakralitás a bányászatban
időszaki kiállítás
       
2017. március 24-től tekinthető meg a Bányász védőszentek – szakralitás a bányászatban című időszaki kiállítás a Tatabányai Múzeumban. A tárlat a Tatabányai Tavaszi Fesztivál keretén belül nyílik meg, és szorosan kapcsolódik a Jó szerencsét! Emlékévhez.

A kiállításon látható alkotások zöme a zalaegerszegi Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum Szent Borbála gyűjteményéből származik. Az anyag alapja Jármai Ervin bányamérnök, helytörténész kutató gyűjteménye volt, mely 1999-ben került a Múzeum tulajdonába, s azóta jelentős munkát végeztek a Borbála ábrázolások országos összegyűjtése és katalogizálása terén is. A bányász védőszentek, a Szent Borbála kultusz és a mindennapokban megélt hit történeti vetületét adják az esztergomi Keresztény Múzeum gyűjteményében található középkori alkotások, valamint a selmecbányai Szlovák Bányamúzeumban őrzött Szent Istvánt ábrázoló oltárképek fotói, a türelemüvegek vagy az Annavölgyről származó, a Tatabányai Múzeumban őrzött Borbála zászló.
A középkortól több szent tiszteletét is megtaláljuk a bányászközösségek környezetében. Közülük emelkedik ki és válik Európa szerte meghatározóvá Szent Borbála. A hozzá, mint a bányászok védőszentjéhez kapcsolódó hagyománykör kialakulásáról azonban biztos források nem állnak rendelkezésre. A legkorábbi adatokat az újkor elején találjuk, 16. századból származó utalások bányászok által közösen fenntartott Borbála kápolnákat említenek, s a leszállás előtti imádság kontinens szerte beépült a kötelező munkarendbe. A szent tisztelete a II. világháborút követően teljesen eltűnt a hivatalos ünneplésből, bár visszaemlékezésekben szerepel, hogy az ötvenes években is kisebb közösségekben tartották a Borbála napi templomi miséket. A magyarországi kultusz újra élénkülésében nagy szerepet játszottak az 1980-as években ide érkező lengyel bányászok és a rendszerváltást követő években, a honi bányászat gyors hanyatlásának időszakában a Borbála hagyomány újra kivirágzott.
A szent tisztelete a „legfiatalabb” művelési ág, a szénhidrogén bányászok körében is jelentős volt, az olajbányászokhoz köthető alkotások nagy hangsúllyal szerepelnek mind a gyűjteményben, mind a tárlaton. Azonban a gyűjtemény ezen jóval túlmutató jelentőségű, hiszen a Tatabányai Múzeum feladatául tűzte ki a Borbála alak megjelenésének holisztikus szemléletű gyűjtését. Ezért szerepel itt több mű, amely Borbálát, mint a tüzérek védőszentjét mutatja be. Feltétlenül említésre méltóak a gyűjtemény azon apró tárgyai is, melyeket a bányászok a rendszerváltás óta szakmai rendezvényeiken használnak, s amelyek megjelenítik Borbála alakját és bemutatják az újra életre keltett kultusznak a bányászidentitás megőrzésében betöltött szerepét.
A „Jó szerencsét” Emlékév alkalmából ezzel a kiállítással állítunk emléket annak a szellemiségnek, mely évszázadokon keresztül hozzá tartozott a bányász közösségek mindennapjaihoz.

„Isten adjon jó szerencsét,
Szent Borbála általad,
Régi bányászköszöntéssel
Kérünk Téged, el ne hagyj.
Lelked szűzi liliomszál,
Hulló véred drága ár,
És ha hírtelen halál érne,
Istenünknél mellénk állj.”


A Tatabányai Múzeum köszönetet mond a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeumnak és Tóth János igazgató úrnak a kiállítás létrehozásában nyújtott segítségért.

2017. 3. 21.
***
A Tatabányai Múzeum tisztelettel meghívja Önt a

Bányász védőszentek - Szakralitás a bányászatban

című időszaki kiállítás megnyitó eseményére.

Időpont:
2017. március 24. | 17 óra

Helyszín:
Tatabányai Múzeum
Tatabánya, Szent Borbála tér 1.

A kiállítást megnyitja: Főtisztelendő Gedő Attila, c. esperes, Tatabánya plébánosa


A kiállítás a Tatabányai Tavaszi Fesztivál keretén belül valósult meg.
A törzsanyagot a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum (Zalaegerszeg) Szent Borbála gyűjteménye alkotja.

Facebook-esemény:
http://bit.ly/2mWcJql


A belépés ingyenes!

2017. 3. 17.
***
Jó szerencsét! Emlékév - A hét műtárgya (7)

A Jó szerencsét! Emlékévben a Tatabányai Múzeum minden héten bemutat egy-egy, a város és a bányászat történetéhez szorosan kapcsolódó emléket: fotót, dokumentumot, vagy tárgyat. A hetedik tárgy egy bányász díszszablya.

Az ércbányászok a középkor óta viseltek fegyvert, hogy a korra jellemző bizonytalan közállapotok között védeni tudják magukat és a kitermelt értékes ércet.  A közbiztonság erősödésével már nem volt szükség arra, hogy a bányász személyes védőfegyvert viseljen, sőt az államhatalom kifejezetten tiltotta a magánszemélyek fegyverviselését. A kard így a 19. századtól méltóságjelző eszközzé, a bányatisztek és tisztviselők ünnepi viseletének darabjává vált. Magyarországon a német területekkel szemben a kard helyett a „nemzeti” fegyver, a szablya lett a bányatisztek hidegfegyvere. A szablya mint viseleti darab egészen 1945-ig volt „használatban”. A múzeum gyűjteményében több díszszablya is található, a most bemutatott darab a legkorábbi (az 1867 utáni időszakból származik).  Magyar felirata alapján tudni lehet, hogy a kiegyezés után készült, mikor megszűntek a szabadságharc okán bevezetett tiltások. A felirat („Szerencse fel!”) azt is elárulja, hogy 1894 előtti a penge, hiszen 1894-től lett a magyar bányászok köszöntése a „Jó szerencsét!”. A penge másik oldalán ék-kalapácsos vésett díszítés utal a bányászatra. A szablya aranyozott sárgaréz markolatkosara és a hüvely szerelékei is ék-kalapács díszítménnyel vannak ellátva.

2017. 3. 10.
***
Értesítjük a tisztelt Látogatókat, hogy március 15-én (szerdán) múzeumunk a nemzeti ünnep alkalmából
10 és 18 óra között nyitva tart, a kiállítások pedig ingyenesen tekinthetők meg.

A múzeum ezen a napon a régi, "pirossal keretezett" főbejáraton keresztül közelíthető meg.

2017. 3. 7.
***
Jó szerencsét! Emlékév - A hét műtárgya (6)


A Jó szerencsét! Emlékévben a Tatabányai Múzeum minden héten bemutat egy-egy, a város és a bányászat történetéhez szorosan kapcsolódó emléket: fotót, dokumentumot, vagy tárgyat.
A hatodik tárgy egy társpénztári láda.

A bányatárspénztár a bányászok önkéntes beteg- és nyugdíjbiztosítási szervezete, egyfajta korai társadalombiztosítás volt. A legkorábbi társpénztárak már a középkorban működtek az ércbányászoknál a 14-15. századtól. Minden bányász rendszeresen megszabott összeget fizetett a társpénztárba. Baleset, rokkantság, keresőképtelenség, vagy halál esetén a társpénztárból segélyezték a sérültet, vagy árván maradt családtagjait. A modern banki pénzforgalom megjelenéséig a társpénztár vagyonát, fontosabb okmányait, bélyegzőjét egy ún. társládában őrizték. Minden bányának külön társládája volt.
A tatabányai bányászat megindulásával 1898-ban Tatabányán is megalakították a bányászok és tisztviselők a társpénztárt. A pénztárba minden tag havonta befizette keresetének 4 %-át. A tagok befizetései mellett a vállalat is segélyezte a társpénztárt, de a vagyon nagyobb részét a dolgozók befizetése adta. A vállalat a társpénztár kezelésébe adta a társulat által felépített egészségügyi intézményeket is. A társpénztár elnöke a bánya igazgatója volt.
A tatabányai társpénztár magalakulásakor a pénztár vagyonát már nem vasalt ládában őrizték, de mint jelkép, megmaradt a társláda is, kifejezve a bányásztársadalom összetartozását, szolidaritását.

2017. 2. 27.
***
A
Szenes Hanna MIB Egyesület
és a
Tatabányai Múzeum tisztelettel meghívja

Simonik Péter
Szénporos emlékkavicsok

A zsidóság gazdasági és társadalmi szerepe Tatabánya elődközségeiben a bányanyitástól a második világháború végéig

című kötetének dedikálással egybekötött bemutatójára.

A szerzővel beszélget
Ifj. Gyüszi László
Igazgatóhelyettes, JAMK

Helyszín
Tatabányai Múzeum
Tatabánya, Szent Borbála tér 1.


Időpont
2017. március 6. | 16 óra

A belépés ingyenes!

A kötet a helyszínen kedvezményes áron megvásárolható.
Az értékesítésből származó bevétel teljes összegét a szervezők az egyesület hagyományőrző tevékenységének támogatására fordítják.

A kötetbemutató a Jó szerencsét! Emlékév programsorozat részeként valósul meg.

2017. 2. 26.
***
TÖBBSZÓLAMÚLT 3.

2017. március 2. | csütörtök | 15 óra
Tatabányai Múzeum | Tatabánya, Szent Borbála tér 1.


Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolával közös programsorozatunk harmadik állomása az olasz barokk időszakát mutatja be az irodalom, történelem, művészettörténet és zenetörténet szemszögéből.

A rendezvénysorozatot Tatabánya Megyei Jogú Város támogatta.

A belépés ingyenes!

2017. 2. 23.
***

2017. 2. 20.
***
Jó szerencsét! Emlékév - A hét műtárgya (5)

A Jó szerencsét! Emlékévben a Tatabányai Múzeum minden héten bemutat egy-egy, a város és a bányászat történetéhez szorosan kapcsolódó emléket: fotót, dokumentumot, vagy tárgyat.
Az ötödik dokumentum egy részvény jegy.

A tatabányai bányászat megkezdését követő nagyszabású beruházások a MÁK Rt. alaptőkéjének többszöri emelését tették szükségessé. A tőkeemelést részvénykibocsátással oldotta meg a vállalat. A részvények tőzsdei eladásával a társulat komoly tőkéhez jutott, a részvényeket megvásárló gazdasági társaságok és magányszemélyek pedig vásárlásuk arányában résztulajdonosaivá váltak a vállalatnak, és jegyeik ellenértékeként arányosan részesültek a haszonból.
A tatabányai bányanyitást követően többször került sor részvénykibocsátásra, melynek eredményeként a vállalat alaptőkéje 1895-höz képest több mint 15-szörösére nőtt. Ezen időszakban háromszor változott a pénzrendszer. Az első részvények még forintban, 1908-tól koronában kerültek kiadásra. 1926-tól, az újabb pénzcserét követően pengőre váltották át az addig kibocsájtott részvényeket. A vállalat részvényei az eredményes gazdálkodás miatt a korszakban végig komoly értéket képviseltek, a korábban kibocsátott példányokat ezért tulajdonosaik mindig átváltották az érvényes pénznemre. A múzeum gyűjteményében ezért csak a legutolsó, pengő értékű részjegyek maradtak meg.

2017. 2. 18.
***
Meghívó

A Tatabányai Múzeum meghívja Önt a
Jakobi Anna Mária
„Nyomok az idő havában”
című kiállításához kapcsolódó
Múzeumi teadélutánra.

Beszélgetőtársak:
Jakobi Anna Mária festőművész,
Tóth Enikő művészettörténész főmuzeológus,
a kiállítás kurátora, valamint azok a Vendégeink, akik szót, gondolatot kívánnak cserélni.

Helyszín:
Tatabányai Múzeum, a kiállítást bemutató tér

Időpont:
2017. február 23., csütörtök, 17 óra

A belépés díjtalan.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Tatabányai Múzeum, 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1.

2017. 2. 16.
***
Jó szerencsét! Emlékév - A hét műtárgya (4)

A Jó szerencsét! Emlékévben a Tatabányai Múzeum minden héten bemutat egy-egy, a város és a bányászat történetéhez szorosan kapcsolódó emléket: fotót, dokumentumot, vagy tárgyat.
A negyedik tárgy a farbőr.

A farbőr eredetileg a bányász „munkavédelmi felszerelésének” a része volt. Arra szolgált, hogy a bányász a lejtaknákban kiépített csúszdán juthasson le a munkahelyére, a nedves bányatérségben pedig akár ülve is végezhesse vágathajtó, vagy ércfejtő tevékenységét.
Idővel mint csakis a bányászatra jellemző viseleti darab a bányászat, a bányász  jelképévé is vált. A szakmába fogadás jelképeként az új bányászoknak munkakezdés előtt át kellett ugraniuk egy farbőr felett. Mint jelkép a bányászbecsület szimbóluma is volt, a fizikai büntetésre ítélt bányászt a büntetés kimérése előtt megfosztották a farbőrétől.
A 16. századtól már az ünnepi viselet elmaradhatatlan darabja. Mint a díszruha része a 20. század elejéig van használatban. Tatabányán a régi bányavidékekről ideérkezett bányászok és idősebb bányamérnökök az első világháborúig még viselték. Legtovább a selmeci diákhagyományban maradt meg mint viseleti darab és szimbólum. A befogadás jelképes aktusaként a „baleknak” a selmeci hagyományt tovább vívő felsőoktatási intézményekben az avatás végső aktusaként mai is át kell ugrania a farbőr felett.

2017. 2. 10.
***
Jó szerencsét! Emlékév - A hét műtárgya (3)

A Jó szerencsét! Emlékévben a Tatabányai Múzeum minden héten bemutat egy-egy, a város és a bányászat történetéhez szorosan kapcsolódó emléket: fotót, dokumentumot, vagy tárgyat. A harmadik műtárgy Pirtusek Alajos bányász portréja.

Az első bányászok, az első tatabányaiak nem helybeliek voltak. A MÁK Rt. borsodi bányáiból hozta ide az első bányászokat a szénkutatáshoz, és az akna mélyítéséhez. A gyorsan fellendülő termelés egyre több szakembert igényelt, akiket már az országhatárokon túlról csábított ide a bánya. A legjobban megbecsült bányászok Karinthiából kerültek ide, a helybeliek őket nevezték „Gránereknek”. A fotón szereplő Pirtusek Alajos sem magyar volt származását tekintve. Sok száz „külországból” érkezett bányászhoz hasonlóan jött ide, s hozta szaktudását, munkaszeretetét, bányász öntudatát, és az ezt kifejező díszöltözetet. Öltözetének legszebb darabjai ma a múzeum gyűjteményében találhatók, és a „Jó Szerencsét! Emlékév” alkalmából a hónap műtárgyaként egy ideig a nagyközönség számára is megtekinthetők.

2017. 2. 3.
***
Közérdekű információ

Értesítjük a tisztelt Látogatókat, hogy holnap, február 4-én (szombat) múzeumunk technikai okok miatt a régi, "pirossal keretezett" főbejáraton keresztül közelíthető meg.
Megértésüket köszönjük!

2017. 2. 3.
***
Jó szerencsét! Emlékév - A hét műtárgya (2)
 
A Jó szerencsét! Emlékévben a Tatabányai Múzeum minden héten bemutat egy-egy,  a város és a bányászat történetéhez szorosan kapcsolódó emléket:  fotót, dokumentumot, vagy tárgyat.
A második dokumentum a Bányászati haszonbérleti szerződés 1897-ből.

A Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársulat 1894-ben kezdte meg a szénkutatásokat Vértessomló-Tatabánya térségében. A terület a gr. Esterházy család Tata-tóvárosi uradalmának birtokában volt, ezért a kutatásra és a reménybeli kitermelésre az uradalom akkori birtokosával, gr. Esterházy Miklóssal haszonbéri szerződést kötött a vállalat. 1897-ben új szerződést kötöttek, miután a korábbi szerződést megkötő gróf elhalálozott, ugyanakkor megindult a tényleges széntermelés, ez pedig szükségessé tette, hogy pontosan szabályozzák az örökösöknek - Esterházy Ferenc, és Esterházy Móricz grófoknak - a MÁK Rt. által fizetendő bérleti díjakat, valamint a vállalat jogait és kötelességeit az uradalom felszíni területeinek használatával kapcsolatban.

2017. 1. 29.
***
BALEKOKTATÁS

Az OMBKE Tatabányai Helyi Szervezete - a korábbi évekhez hasonlóan - 2017. év 2-3. hónapjában minden érdeklődő részére négy előadásból álló sorozatot szervez. Az előadások célja a selmecbányai, tatabányai bányászhagyományok bemutatása, a bányászathoz kapcsolódó európai és magyarországi egyesületek és tevékenységük ismertetése, bányász-kohász-erdész dalok tanulása. A kb. 1 órás előadásokat követően az érdeklődők megismerhetik a Magyar Tarokk alapjait is.
A résztvevők az előadások zárásaként a hallottakból vizsgát tehetnek, mely feltétele lesz a bányajáráson és a Jó szerencsét! Emlékév nagyszabású, szeptemberi, 300 fős rendezvényén való részvételnek is!!
A selmeci diákhagyományok szerint, az újdonsült hallgatókat a felsőbb évesek ismertetik meg a helyi viszonyokkal, az oktatási intézmény rendjével és szokásaival, megtanítják őket a hivatalos ügyek intézésének menetére, szórakoztató programokat szerveznek és nótákat tanítanak.
Ezen oktatások eredete az 1735. évben Mária Terézia német-római császárné és magyar királynő által Selmecen alapított , majd 1762-ben akadémiai rangra emelt Bányászati Akadémia hallgatóihoz kötődik. A hagyományok később, a főiskola soproni tartózkodása alatt kibővültek helyi momentumokkal is. Így együtt képezik a selmeci-soproni diákhagyományok körét, amelyet a selmecbányai kötődésű felsőoktatási intézményekben a mai napig ápolnak, elsősorban a Miskolci Egyetemen és a Nyugat-magyarországi Egyetemen, Sopronban.
A Tarokkjáték is a selmeci diákhagyományok része. Az akadémisták körében a kártyázás természetesen mindennapos szórakozás volt. A játékban az akadémisták mellett gyakran részt vettek az ugyancsak híres helyi líceum diákjai is, bár a krónikák szerint ők inkább a bridzset kedvelték.
Várunk tehát minden érdeklődőt, régi és új egyesületi tagot, leendő tagtársat, korra és nemre való tekintet nélkül, akik szeretnének jobban megismerkedni hagyományainkkal, dalainkkal, csatlakoznának hozzánk, vagy csak lenne kedvük eltölteni néhány vidám és érdekes percet a tatabányai ultra supra veteranissimus firmák társaságában!

Az előadások helyszíne:
A Tatabányai Múzeum Szent Borbála téri központja, Szent Borbála tér 1. (A Vértes Agorája)


2017. febr. 3.
16 óra Kiss Csaba alias: Balhés Charley: Miért jó kötődni a selmeci hagyományokhoz?
18-20 óra Ismerkedés a Magyar Tarokk alapjaival

2017. febr. 17.
16 óra Mokánszki Béla alias: Főcsőnyűvő: A mi nótáink
18-20 óra Ismerkedés a Magyar Tarokk alapjaival

2017. márc. 3.
16 óra Csaszlava Jenő alias: Szempont: Európai és magyarországi bányász hagyományok
18-20 óra Ismerkedés a Magyar Tarokk alapjaival

2017. márc. 17.
16 óra Szikrai Miklós alias: Sutyi: A szakestélyek és történetük.
18-20 óra Ismerkedés a Magyar Tarokk alapjaival

Bányajárás: 2017. március 24., 10-12 óráig
Balekkeresztelő szakestély: 2017. március 24., 18 órától
2. Tatabányai "Jó szerencsét!" Tarokk Kupa: 2017. május 6., szombat, 10 órától
41. Tatabányai "Jó szerencsét!" SZAKESTÉLY: 2017. szeptember 1., péntek, 20 óra

Jó szerencsét!

OMBKE Tatabányai Helyi Szervezetének vezetősége

2017. 1. 25.
***
Jó szerencsét! Emlékév - A hét műtárgya (1)
 
A Jó szerencsét! Emlékévben a Tatabányai Múzeum minden héten bemutat egy-egy,  a város és a bányászat történetéhez szorosan kapcsolódó emléket:  fotót, dokumentumot, vagy tárgyat.
Az első dokumentum a Gróf Esterházy Ferenc akna művelési térképe.

A tatabányai szénmedence első szenet adó bányaüzeme a gr. Esterházy Ferenc nevét viselő aknaüzem volt, mely 1896-tól 1923-ig működött. Az aknatelek hozzávetőlegesen a mai Ságvári utca, Semmelweis utca, Béke utca, ÉRT telephely, illetve a vasútvonal pillére által határolt terület volt.
A térkép az egykori aknaüzem vágatait mutatja, különböző színnel vannak jelölve az eltérő mélységű illetve funkciójú vágatok.
A térkép megtekinthető 2017. február 5-ig a Tatabányai Múzeum aktuális időszaki kiállításában.

2017. 1. 25.
***
A Tatabányai Múzeum és a Szenes Hanna MIB Egyesület közös szervezésében

Tatabánya 19. és 20. századi középületei

címmel előadássorozat indul a Tatabányai Múzeumban (Tatabánya, Szent Borbála tér 1.)

a Jó szerencsét! Emlékév keretén belül a következő időpontokban:

Február 1., 16.00
Február 22., 16.00
Március 22., 16.00
Április 12., 16.00


Helytörténeti séták:
Április 26., 16.00
Május 17., 16.00


A részvétel ingyenes!

2017. 1. 22.
***
A Tatabányai Múzeum
meghívja Önt
Jakobi Anna Mária
festőművész

„Nyomok az idő havában”

című kiállításának megnyitójára.

A kiállítást megnyitja:
Schmidt Csaba
Tatabánya Megyei Jogú Város polgármestere.

Tárlatvezetést tart:
Dr. Feledy Balázs
művészettörténész, művészeti író.

Verset mond:
Hódossy Ildikó
előadóművész.

Hegedűn játszik:
Laskay Erzsébet hegedűművész,
Hervay Klára,
zongorázik:
Somorjai Ildikó zongoraművész.

Időpont: 2017. január 20., 17 óra.
Helyszín: Tatabányai Múzeum (Tatabánya, Szent Borbála tér 1.)

A kiállítás megtekinthető 2017. február 26-ig.

2017. 1. 13.
***
Közérdekű információ

Értesítjük a tisztelt Látogatókat, hogy
a Tatabányai Múzeum kiállításait
2017. január 22-én (vasárnap),
a Magyar Kultúra Napján
ingyenesen tekinthetik meg.
 
2017. 1. 6.
***
Közérdekű információ

2016. december 30-án a Tatabányai Múzeum kiállításait ingyen tekinthetik meg az érdeklődők.

Boldog új esztendőt kíván Önnek
Tatabánya Megyei Jogú Város Tatabányai Múzeuma!

2016. 12. 20.
***
Ünnepi nyitva tartás

December 16. ZÁRVA
December 21-22-23. NYITVA
December 24-25-26-27. ZÁRVA
December 28-29-30. NYITVA
December 31-től 2017. január 4-ig ZÁRVA

Békés, áldott ünnepeket kívánunk!

2016. 12. 14.
***
Gyászhír
 

Auer Nándor

(1952-2016)

Szomorú hírt kaptunk: újabb munkatársunkkal gyarapodott a Tatabányai Múzeum mennyei kollektívája. Nándi éveken keresztül a Bányászati és Ipari Skanzen gondnokaként ügyelt arra, hogy a kiállítóhely a látogatókat rendben, kifogástalan műszaki állapotban fogadja. "Régi motoros" volt a múzeumban. 1976 óta dolgozott a Komárom Megyei Múzeumi szervezet sofőrjeként. A megye összes múzeuma és munkatársa neki köszönhette a műtárgyak, kiállítási installációk kifogástalan szállítását, az anyagbeszerzést, de neki köszönhetően juthattunk el időben a szakmai rendezvényekre, megnyitókra is. Négy autót „használt el”, és annyi kilométert vezetett, hogy ebből háromszor lehetett volna oda vissza megtenni a Föld és Hold közötti távot.
Mindezt óramű pontossággal, nyugalommal, megbízhatóan, a rá jellemző csendes humorral végezte. Egyes állandó szófordulatait a kollégák is rendszeresen idézték, idézik.
2005-ban került a Tatabányai Múzeum állományába, ahol a gondnokság mellett sem tudott a volántól megszabadulni. Ha valahová menni kellett, tudtuk, hogy rá mindig számíthatunk, hiszen neki beépített GPS-e volt: "agyba’ van minden". Minden helyet ismert, ahová a múzeumi ügyekben menni kellett, és minden személyt, országosan is, aki a szakmában dolgozott.
Hiányzott már 2013-ban, amikor nyugdíjba vonult, de tudtuk, ha szükségünk lenne rá, jönne segíteni. Tudtuk, hogy nagyon beteg lett, de ismertük szívós, kitartó természetét, bíztunk benne, hogy mint korábban is, úrrá lesz a bajon.
Aztán jött a hír, hogy szokásától eltérően elindult, egyedül...
Jó utat, Nándi!

2016. 12. 14.
***
A Tatabányai Múzeum és az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
szeretettel meghívja Önt a
2016. december 17-én, 16 órakor a
Tatabányai Múzeumban
(Tatabánya, Szent Borbála tér 1.)

megrendezésre kerülő

Adventi Koncertre.

Fellépnek: a zeneiskola tanárai és versenygyőztes tanulói

A koncert időtartama 50 perc, így azt követően az érdeklődők az Árpád téren 17 órakor kezdődő Ablaknyitogatót is meg tudják tekinteni.
 
A belépés ingyenes!

www.tbmuzeum.hu | info@tbmuzeum.hu | facebook.com/TatabanyaiMuzeum | +36 34 688 192

2016. 12. 8.
***

A Tatabányai Múzeum, a Szabadtéri Bányászati Múzeum Alapítvány és az OMBKE Tatabányai Helyi Szervezete tisztelettel meghívja Önt a
2016. december 1-jén 10 órakor kezdődő

Szent Borbála bányász hagyományőrző emlékülésre


és az azt követően, 16 órakor megnyíló

Válogatás a tatabányai bányászat térképészeti emlékeiből

című kiállításának megnyitójára a
Tatabányai Múzeum (Tatabánya, Szent Borbála tér 1.) főépületébe (A Vértes Agorájában).
 
A kiállítást megnyitja: Szemán Attila, a Soproni Központi Bányászati Múzeum főmuzeológusa.

A Szent Borbála hagyományőrző emlékülés védnöke Schmidt Csaba, Tatabánya Megyei Jogú Város polgármestere.
Az emlékülést megnyitja: Bereznai Csaba, Tatabánya Megyei Jogú Város alpolgármestere
Levezető elnök: Kiss Vendel (muzeológus)

A konferencia programja

10.00 A. Pál Gabriella, a Tatabányai Múzeum igazgatójának ünnepi köszöntője, Bereznai Csaba alpolgármester megnyitja az emlékülést

10.20-12.00 Az emlékülés első szakasza
Benke Tamás (Szent Borbála Akadémiai Kör Egyesület elnöke) „Fokossal, csákóban, selmeci szellemben”
Szemán Attila (Központi Bányászati Múzeum Sopron) „Bányászzászlók, mint a közösség összetartozásának a szimbólumai”
Kiss Vendel (Tatabányai Múzeum) „Egy elfelejtett hagyomány, Szent István, mint a magyar bányászok védőszentje”
Dallos István (Tatabányai Múzeum) „Képek - Tatabánya és a MÁK Rt. 1926-46”

12.00-13.00 Ebédszünet

13.00-14.40 Az emlékülés második szakasza
Macher Péter (Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára) „Honnan jöttek az első tatabányai bányászok? 1896-1900”
Balogh Csaba (Szabadtéri Bányászati Alapítvány elnöke) „A tatabányai bányászat története a „nagy gazdasági válságtól” az államosításig”
Mokánszki Béla (gépészmérnök) „A Széncsatától az Eocén programig”
Vörös Béla (bányamérnök) „Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára gyűjteményének bányászati vonatkozású műszaki rajza”

Az emlékülést támogatta: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata.
 
A részvétel ingyenes!

***
Közérdekű információ

Tájékoztatjuk a tisztelt Érdeklődőket, hogy a múzeumunk központi épületében (Tatabánya, Szent Borbála tér 1.) lévő kiállítások technikai okok miatt november 26-án (szombat) a régi, "pirossal keretezett" főbejáraton keresztül közelíthetők meg (nyitva: 10.00-18.00).

Megértésüket köszönjük!
2016. 11. 21.
***
A Tatabányai Múzeum és az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola meghívja Önt a

TÖBBSZÓLAMÚLT 2.
- Zenei keretbe foglalt kultúrtörténeti barangolás -


című rendezvényére.

Időpont: november 24. (csütörtök), 15 óra

Helyszín: Tatabányai Múzeum (Tatabánya, Szent Borbála tér 1.)


A programsorozat – melyet elsősorban középiskolai pedagógusoknak, és érettségire készülő diákoknak ajánlunk – második állomása a 15-16. századot mutatja be az irodalom, történelem, művészettörténet és zenetörténet szemszögéből. A zenei betétekkel és kultúrtörténeti érdekességekkel szeretnénk az érettségire való felkészüléshez és felkészítéshez segítséget nyújtani.

A belépés ingyenes!

A rendezvénysorozatot Tatabánya Megyei Jogú Város támogatta.

www.tbmuzeum.hu


2016. 11. 18.
***
2016. november 2-án jelentős alkotásokkal gyarapodott a Tatabányai Múzeum képzőművészeti gyűjteménye. Kele Róbert képgrafikus három egyedi grafikáját ajándékozta a Tatabányai Múzeumnak. Köszönjük!

2016. 11. 4.
***
Múzeumi teadélután

A Tatabányai Múzeum meghívja Önt az

„Emberek és tárgyak. Mutassunk be együtt egy számodra fontos tárgyat a múzeumban! 2016”

című programhoz kapcsolódó beszélgetésre.

Beszélgetőtársak: Vágó-Lévai Katalin fotográfus, Tóth Enikő művészettörténész főmuzeológus,
valamint azok a Vendégeink, akik szeretnének szót, gondolatot cserélni.

Helyszín: Tatabányai Múzeum, a kiállítást bemutató tér
Időpont: 2016. november 10., csütörtök, 17 óra


A belépés díjtalan.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Tatabányai Múzeum, 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1.

2016. 11. 2.
***
A Tatabányai Múzeum szeretettel meghívja Önt a
MÚZEUMI ŐSZBÚCSÚZTATÓ
című rendezvényére.

MÚZEUMI ŐSZBÚCSÚZTATÓ
Múzeumok Őszi Fesztiválja 2016
Búcsúztasd velünk a skanzent a 2016-os esztendőre!

2016. november 5. (szombat), 11.00-17.00
Bányászati és Ipari Skanzen
Tatabánya, Vágóhíd u. 1.

11.00-14.00 Gyerekjátékok
11.00-14.00 Kreatív fotózás | Pápai Zoltán Photography
12.00 Tárlatvezetés
14.00-15.00 Most megmutatjuk! | Előadás
15.00-16.30 Tárlatvezetés bányásznótákkal | Rozmaringos Bányász Egylet

JÁTÉK: Töltsd fel a rendezvényen készített vicces, kreatív fotódat a Tatabányai Múzeum Facebook-oldalára (facebook.com/TatabanyaiMuzeum) a következő leírással: #Tatabánya #skanzen. A legjobb alkotás készítőjét a város történetét fotókon bemutató Tatabánya Anno 1-2. kötetekkel díjazzuk!

A belépés ingyenes!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
A rendezvény a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében valósul meg!
Támogatta: Nemzeti Kulturális Alap

2016. 10. 30.
***
Október 20-án délután bemutatták a Móra Ferenc Általános Iskola által diákok számára kiírt képzőművészeti pályázatra benyújtott 227 alkotást.

Az aulában létrehozott kiállításon a díjazott rajzok, festmények most is megtekinthetők.

Gratulálunk minden résztvevőnek!

http://bit.ly/2eeiGNA

2016. 10. 21.
***
Ünnepi nyitva tartás

A Tatabányai Múzeum és a Bányászati és Ipari Skanzen ünnepi nyitvatartási ideje:

2016. október 23. (vasárnap): 10 és 18 óra között (a nemzeti ünnep alkalmából egész nap ingyenes!)

2016. 10. 19.
***
A Tatabányai Múzeum tisztelettel meghívja Önt
2016. október 21-én 17 órára
a múzeum épületébe
(Tatabánya, Szent Borbála tér 1.) a

TATABÁNYA 1956

című kiállítás megnyitójára.

A kiállítást megnyitja:
id. Gyüszi László
helytörténész
Tatabánya Megyei Jogú Város Díszpolgára

A megnyitón a forradalom évfordulója előtt emlékműsorral tisztelegnek
a Tatabányai Szakképzési Centrum Műszaki Szakgimnáziuma diákjai.

A kiállítás megtekinthető 2016. november 27-ig.


2016. 10. 17.
***
Közérdekű információ

Értesítjük a tisztelt Látogatókat, hogy technikai okok miatt múzeumunk kiállításait 2016. október 16-án 10.00 és 16.30 között tekinthetik meg. Megértésüket köszönjük!

2016. 10. 15.
***
 A Most megmutatjuk! c. programunkra (Múzeumok Őszi Fesztiválja) - ahol kiállításon még be nem mutatott, ugyanakkor kellően érdekes műtárgyakat válogatunk a gyűjteményi anyagból - a tatabányai Ipari Park területén nemrég lezajlott ásatásról érkeznek érdekes leletek! Ha érdeklik a feltárás részletei, és minden, ami az 5000 éves ölelkező emberpárról eddig kiderült, akkor várjuk szeretettel!

Az érdekességeket feltárja az ásatás vezetője:
Kisné Cseh Julianna
régész


Időpont:
október 12., 17 óra


Helyszín:
Tatabánya, Szent Borbála tér 1.

A belépés ingyenes!
A rendezvény a Múzeumok Őszi Fesztiváljának keretein belül, a
Nemzeti Kulturális Alap (www.nka.hu) támogatásával  jött létre.

2016. 10. 10.
***
Gyarapodó gyűjtemény

Az „Emberek és tárgyak” program során fénykép készül a hozzánk látogató, számára fontos tárgyat tartó emberről, írás készül az adott tárgyhoz fűződő adatokról, gondolatokról.
A tárgyak nem maradnak a múzeumban.
Nagy örömünkre szolgál, hogy évről évre mindig érkeznek olyan emberek is, akiknek köszönhetően gyarapodik gyűjteményünk. Idén fotókkal, éremmel, háztartási eszközökkel, iskolai füzetekkel gazdagodott a múzeum. Szapu Györgyné, Honvári Istvánné, Zoltánfi Ibolya, Pálfi Antalné, G. Kovács István! Köszönjük.

2016. 10. 10.
***
2016. október 8-án ajándékozásról szóló nyilatkozat aláírására került sor a Tatabányai Múzeumban. Szendőfi Pál grafikus- és festőművész 31 grafikájával gyarapította gyűjteményünket.
Köszönet érte!

A fényképen a művész és a „Kiválasztott” című, 1974-es alugráfia (az elkészült 3 nyomat közül a második) látható.

2016. 10. 9.
***
A Tatabányai Múzeum
meghívja Önt

2016. október 14-én (pénteken) 17 órára,


az
„Emberek és tárgyak.
Mutassunk be együtt egy számodra fontos tárgyat a múzeumban! 2016”

című kiállítás megnyitójára.

A kiállítást megnyitja:
Tóth Enikő
művészettörténész főmuzeológus, a program kurátora.

A fotókat készítette:
Vágó-Lévai Katalin
fotográfus.

A kiállítás megtekinthető: 2016. november 13-ig.

www.tbmuzeum.hu
Tatabányai Múzeum, Tatabánya, Szent Borbála tér 1.

2016. 10. 7.
***
Múzeumpedagógiai Elismerő Oklevél 2016

Komoly szakmai elismerésben részesült a Tatabányai Múzeum, hiszen a 14. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitón a megtisztelő "Múzeumpedagógiai Elismerő Oklevél" büszke birtokosa lett az intézmény! Külön ki kell emelni Kovács Éva múzeumpedagógust a programok, foglalkozások kidolgozásáért, valamint Vágó-Lévai Katalin grafikust a foglalkoztató füzet megalkotásáért.

2016. 9. 26.
***
Meghívó

A Tatabányai Múzeum meghívja Önt a
Kele Róbert „Utolsó” című kiállításához kapcsolódó

Múzeumi teadélutánra.

Beszélgetőtársak: Kele Róbert képgrafikus, Tóth Enikő művészettörténész főmuzeológus, a kiállítás kurátora, valamint azok a vendégeink, akik szeretnének szót, gondolatot cserélni.

Helyszín: Tatabányai Múzeum, a kiállítást bemutató tér
Időpont: 2016. szeptember 30., péntek, 17 óra


A belépés díjtalan.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Tatabányai Múzeum, 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1.

2016. 9. 22.
***
Múzeumok Őszi Fesztiválja 2016
Tatabánya


A szén útja
Ismerd meg, és járd be velünk a szén útját!
szeptember 29., 17.00
Bányászati és Ipari Skanzen (Tatabánya, Vágóhíd u. 1.)


..................

Mesterségek nyomában
A Bányászati és Ipari Skanzen Mesterségek Házában járunk utána annak, hogy városunk korai időszakában milyen mesterségek, és hogyan szolgálták ki az urbanizálódó lakosság igényeit.
október 5., 17.00
Bányászati és Ipari Skanzen (Tatabánya, Vágóhíd u. 1.)

..................

Most megmutatjuk!
A Tatabányai Múzeum szakemberei bemutatnak a gyűjteményi anyagból egy-egy olyan műtárgyat, amit a nagyközönség még nem láthatott, de valamiért érdekes és érdemes a bemutatásra. Tarts velünk!
október 12., 17.00
Tatabányai Múzeum (Tatabánya, Szent Borbála tér 1.)


..................

Emberek és tárgyak 2016. Mutassunk be együtt egy számodra fontos  tárgyat a múzeumban!
"A múlt emlékeinek és a jelen történéseinek dokumentálása meghatározó része a mindenkori múzeumi tevékenységnek" gondolat jegyében felhívással fordultunk az emberekhez. Arra kértük látogatóinkat, hozzanak magukkal egy számukra fontos tárgyat a múzeumba, valamint egy rövid leírást, hogy miért fontos számukra az adott tárgy. Az elkészült anyagból kiállítást rendezünk. Megnyitó: október 14., 17 óra. Teadélután: november 10., 17 óra. A megnyitón és a teadélutánon való részvétel ingyenes!
október 14-november 13.
Tatabányai Múzeum (Tatabánya, Szent Borbála tér 1.)

..................

TöbbszólamúLT
A Tatabányai Múzeum és az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola közös zenei programsorozatának bemutatása a pedagógusok számára, bevezető koncert keretében.
október 27., 17.00
Tatabányai Múzeum (Tatabánya, Szent Borbála tér 1.)


..................

Megidézzük 2016-ot
A skanzen zárásához különleges nappal készülünk. Te is ott akarsz lenni!
november 5., 11.00
Bányászati és Ipari Skanzen (Tatabánya, Vágóhíd u. 1.)

A részvétel ingyenes!

A rendezvényt támogatja: Nemzeti Kulturális Alap (www.nka.hu)
Partnerek: OMBKE Tatabányai Helyi Szervezete
Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, Tatabánya
 
2016. 9. 20.
***
„Emberek és tárgyak.
Mutassunk be együtt egy számodra fontos tárgyat a múzeumban!”
2016


Szeptember 21. (szerda), 11.00 és 17.00 óra között
Szeptember 24. (szombat), 11.00 és 17.00 óra között
Szeptember 28. (szerda), 11.00 és 17.00 óra között
Október 1. (szombat), 11.00 és 17.00 óra között

Tatabányai Múzeum – Bányászati és Ipari Skanzen

Mesterségek Háza – Fényképész Műterem
(Tatabánya, Vágóhíd utca 1.)

Folytatódik 2011-ben indított programunk!
„A múlt emlékeinek és a jelen történéseinek dokumentálása meghatározó része a mindenkori múzeumi tevékenységnek” gondolat jegyében felhívással fordulunk az emberek felé.
Arra kérjük látogatóinkat, hogy hozzanak magukkal egy számukra fontos tárgyat a múzeumba, valamint hozzanak magukkal egy rövid leírást, amely arra vonatkozik, hogy miért fontos számukra az adott tárgy.
A 19. század végétől az 1930-as évekig tartó időszakból származó eszközökkel, tárgyakkal berendezett, múzeumi gyűjteményi anyagot bemutató fényképész műtermünkben, modern eszközökkel, az embert és a tárgyat együtt ábrázoló fotót készítünk.
A fent megjelölt időpontokban és helyszínen várjuk az érdeklődőket.
A muzeális környezetben, múzeumi fotós, muzeológus és múzeumlátogató közös, egymást feltételező tevékenysége révén létrejött fényképeket és a tárgyak, emberek történetét kiállításon mutatjuk be.
A kiállítás október 14-én nyílik a Tatabányai Múzeum központi, Szent Borbála téri épületében, és november 13-ig lesz látogatható.
A megnyitón a tárgyak tulajdonosai is kapnak egy-egy példányt az őket ábrázoló fényképekből.
A kiállításhoz kapcsolódó Múzeumi teadélután napja november 10.
A különleges, helytörténeti, életmód-történeti, egyben művészeti együttesként megjelenő fotók a múzeum gyűjteményébe kerülnek.
A program kurátora: Tóth Enikő – A fotókat készíti: Vágó-Lévai Katalin

A fotózásra érkezők számára a fent említett napokon a múzeumi belépés díjtalan.

Bővebb információ: totheniko.a@gmail.com

A program megvalósulását támogatja: Smith’s Fotó, Tata

2016. 9. 19.
***
XIX. KERESZTÉNY Hét
Tatabánya


2016. szeptember 25 – október 1.

Élni való minden élet,
Csak magadnak hű maradj
Veszteség nem érhet téged,
Hogyha az leszel, ami vagy."


(Goethe)

szeptember 25. vasárnap, 16 óra

Keresztény Hét megnyitása: Schmidt Csaba polgármester
Kiállítás: Mezei Erzsébet délvidéki grafikusművész
Megnyitja: Fülöp Péter fotóművész
Helyszín: Tatabányai Múzeum


szeptember 26. hétfő, 17 óra

Dr. Monostori Imre József Attila-díjas irodalomtörténész tart előadást Német Lászlóról
Helyszín: József Attila Megyei Könyvtár


szeptember 27. kedd, 17 óra

„A legszebb ajándék”című film vetítése, majd véleményformáló beszélgetés
Helyszín: Árpád Gimnázium


szeptember 28. szerda, 17 óra

Bencsik János országgyűlési képviselő „Az idők jelei” című előadása
Helyszín: KPVDSZ


szeptember 29. csütörtök, 17 óra

Dr Csókay András idegsebész, agykutató „Mire van hatalmunk?” című előadása
Helyszín: A Vértes Agorája 11-13. terem


október 1. szombat, 19 óra

Záró szentmisét Gedő Attila plébános celebrálja, majd Schermann Gábor evangélikus lelkész igehirdetése és
Roszman Éva rövid orgonajátéka zárja a Keresztény Hetet.
Helyszín: Bánhidai Szent Mihály templom

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Tatabánya Megyei Jogú Város
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Tatabányai Csoport
A Vértes Agorája
Tatabányai Múzeum
2016. 9. 13.
***
Múltunk nyomában – egy elfeledett közösségről
Konferencia

Tatabányai Múzeum (Tatabánya, Szent Borbála tér 1.)
2016. szeptember 21-én, 13:00-16:00
 
Program, előadások

Megnyitó
Schmidt Csaba polgármester, a rendezvény fővédnöke
Tatabánya Megyei Jogú Város

Kulturális műsor: „Szól a kakas”
Környebányai Kulturális Csoport

1. A zsidóság szerepe, Alsógalla, Bánhida, Felsőgalla és Tatabánya községek életében
Ea: Jóna Imre önkéntes helytörténeti kutató
            
2. Zsidó bányatisztviselők Tatabányán a két világháború között
Ea: Macher Péter levéltáros, Tatabányai Levéltár
 
Szünet
(hagyományos zsidó sütikből kóstoló)

 
3. Őszi nagy ünnepek és zsidó kegytárgyak
Ea: Ádám Róbert János üzemmérnök
 Szenes Hanna MIBE Tiszteletbeli Elnöke
 
4. A Kárpát-medencei zsidóság néprajzi kutatása
Ea: A. Pál Gabriella régész - néprajzos főmuzeológus
Tatabányai Múzeum

Rendező: Tatabányai Múzeum és Szenes Hanna MIB Egyesület

A részvétel ingyenes!

2016. 9. 12.
***
A tatabányai Sárberki Általános Iskola telephelye Móra Ferenc Általános Iskola
képzőművészeti pályázatot hirdet
- a Tatabányai Múzeum, Tatabánya önkormányzati képviselői, Szilágyi Zoltán fotográfus és
Rigó Erik támogatásával –
az iskola egykori rajztanára, Görgényi István emlékére.

CÉLUNK GÖRGÉNYI ISTVÁN SOKOLDALÚ MŰVÉSZI MUNKÁSSÁGÁNAK EMLÉKET ÁLLÍTANI.

A felhívás alsó és felső tagozatos, valamint középiskolás diákoknak szól.
Alsó tagozatosok számára a téma: tájkép, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc, a
„pesti srácok”.

Felső tagozatosok és középiskolások számára a téma: portré, tájkép, valamint az 1956-os
forradalom és szabadságharc.

A pályaművek bármely technikával készülhetnek.
A benyújtott pályamunkákat korcsoportonként és témánként értékeljük és díjazzuk.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait: név, életkor/osztály, iskola neve, címe,
telefonszáma, a mű címe (az adatokat a kép hátoldalán kérjük feltüntetni).
A pályázók a mű benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy műveiket a pályázat kiírója a
megemlékezés és pályázat népszerűsítése érdekében felhasználja.
Az alkotások tartalmáért a szerző felel.

A művek beküldési határideje: 2016. október 14.
Eredményhirdetés és a díjazott művekből kiállítás megnyitó: 2016.október 20., 14.30

A díjazottakat telefonon értesítjük.
A kiállítást megnyitja:
Tóth Enikő művészettörténész (Tatabányai Múzeum)

2016. 9. 8.
***
ŐSZMAJOM
Varga Bencsik József kötetének bemutatója a
Tatabányai Múzeumban,
szeptember 16-án 17 órától.
Várunk!

2016. 9. 6.
***
Folytatódik a Mozaik Múzeumtúra

Ősszel folytatódik a Mozaik Múzeumtúra program, amelyhez idén 100 új intézmény csatlakozott, és így már közel 400 múzeum és kiállítóhely vesz részt benne – jelentették be szeptember 5-én a projekt megvalósítását vállaló Néprajzi Múzeumban.

Dr. Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója elmondta: a Mozaik Múzeumtúra alapvető célja a közgyűjtemények népszerűsítése és a múzeumok sokszínű kulturális kínálatának megismertetése, amelynek nemzeti identitásunk erősítésében is lényeges szerepe van. A rendezvény házigazdája arról is beszélt, hogy a program hitvallása szorosan összefog az UNESCO nemrégiben nyilvánosságra hozott, a világ múzeumainak funkcióit meghatározó állásfoglalásával, amelynek négy alapeleme: a megőrzés, a kutatás, a kommunikáció és az oktatás.
A program elsődleges célcsoportja a 8–16 év közötti fiatal korosztály, de bíznak benne, hogy a felnőtt lakosságot is sikerül megszólítaniuk – tájékoztatta a múzeumok, illetve a sajtó képviselőit Doncsev András, a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke. Mint kifejtette: fontos, hogy a gyermekek ne kötelező programként, hanem élményként tekintsenek a múzeumlátogatásra.
A 2014-ben lezajlott program leghangsúlyosabb eleme, a matricagyűjtő játék jelentősen átalakulva, ezúttal határidő nélkül, egyszerűbb szabályokkal és online felületen folytatódik. A játékosok a megállító táblán található QR-kód segítségével tölthetik le okostelefonjukra a játékhoz szükséges alkalmazást.
A Mozaik Múzeumtúra hat állomásos országjárásra indul ősszel. A roadshow keretében múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, koncertekkel, exkluzív tárlatvezetéssel és különleges, vagy máskor nem látogatható helyszínek bemutatásával igyekeznek vonzóvá tenni a részt vevő intézményeket. A roadshow állomásai: Kecskemét, Székesfehérvár, Miskolc, Pécs, Győr és Debrecen lesznek.
A szervezők emellett néhány speciális programelemmel is készülnek, mint például az ’56-os Múzeumtúra, amely az 1956-os forradalom emlékévéhez és a hozzá kötődő kiállításokhoz kapcsolódik. A Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület közreműködésével megvalósított túra pedig Debrecen és Vác nevezetességeit járja körül. Doncsev András további együttműködések szervezéséről is beszámolt, a lehetséges partnerek között van a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ is. A remények szerint a túra kapcsán elsajátított tapasztalatok a tananyagba is beépülhetnének.
A program megvalósításában a Néprajzi Múzeum partnere az Örökség Kultúrpolitikai Intézet Nonprofit Kft. A Mozaik Múzeumtúra támogatói az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kultúráért Felelős Államtitkársága, a Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület, a Klebelsberg Iskolafenntartó Központ és a Magyar Turisztikai Ügynökség.

2016. 9. 6.
***
Köszönet az Andromeda Travel Utazási Irodának, hogy idén is támogatja görögországi (Makrygialos) szálláshelyek felajánlásával a múzeum bányásznapi rendezvényét!

***
66. Bányásznap

Bányászati és Ipari Skanzen
Tatabánya, Vágóhíd u. 1.
2016. szeptember 3. (szombat), 10-18 óra között

 

10.00-14.00 Családi vetélkedő – állomásokra bontott testi és szellemi megmérettetés a család minden tagja számára, értékes nyereményekért!
14.00-18.00 Élő múzeum
16.00 Bányásznapi köszöntők, díjátadó ünnepség: Solymos Mihály-díj, Tatabánya Közbiztonságáért Díj, OMBKE Bányászlámpás Vándordíj
17.00 Kiállítás megnyitó: Bérszámfejtő iroda
17.30 Bányász Fúvószenekar koncert

A Tatabányai Múzeum és a Bányászati és Ipari Skanzen kiállításai a 66. Bányásznap hétvégéjén (szeptember 3-4.) ingyenesen látogathatók!


2016. 8. 29.
***
METAMORFÓZIS
EMBER ÉS TERMÉSZET KAPCSOLATA AZ ÁLTAL-ÉR VÖLGYÉBEN


METAMORFÓZIS - A KIÁLLÍTÁS A TÖRTÉNETI ÖKOLÓGIA JEGYÉBEN MUTATJA BE A KÖRNYÉK HISTÓRIÁJÁT AZ ŐSKORTÓL EGÉSZEN NAPJAINKIG, A 20. SZÁZADBAN AZ IPAROSODÁSNAK KÖSZÖNHETŐEN VÁROSSÁ DUZZADÓ TELEPÜLÉSEK ÖSSZEKAPCSOLÓDÁSÁNAK KORSZAKÁIG.

Július 6-án, 17 órakor nyílik meg harmadik, egyben utolsó szakasza a Tatabányai Múzeum új állandó kiállításának, melynek címe Metamorfózis – Ember és természet kapcsolata az Által-ér völgyében. A tárlatot Dr. Sepsey Tamásné Dr. Vígh. Annamária, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztályának vezetője nyitja meg. Ünnepélyes köszöntőt mond Schmidt Csaba, Tatabánya Megyei Jogú Város polgármestere. A kiállítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával valósult meg.

A Tatabányai Múzeum széleskörű gyűjtőkörére, s ennek megfelelően kialakult gyűjtemény-együtteseire alapozva már korábban is a város és környékének időben és térben történő komplex bemutatására törekedett. Új állandó kiállításunk tervezésekor sem szerettünk volna ettől a koncepciótól eltérni, de mindezt új megközelítésben, a történeti ökológiai kutatási módszereivel, eredményeivel és szellemében megvalósítani. Ez az önállóan ugyan még viszonylag fiatal tudományos megközelítés a történelem szereplőjévé a természeti környezetet teszi, s azokat a jelenségeket, folyamatokat vizsgálja egy adott időszakban, amelyeket a környezethez történő alkalmazkodás a kultúrában előidézett, ill. ami magának a környezetnek a megváltoztatásához vezetett. A történeti ökológia segítségével időben és térben egyaránt nagy lehetőségünk van környezetünk történelmének bemutatására. Ennek értelmében választottuk meg a teret és az időszakot: az Által-ér és környezete az ember jégkorszaki megjelenésétől az 1970-es évekig.
A látogató kronológiai rendben követheti végig a környék történetét, azonban nem eseménytörténetként, hanem a különböző korszakok emlékanyagát a koncepciónak alárendelve válogattuk össze. A látogatót a „történelem ösvényén” vezetjük végig, a talaj változása szimbolizálja az időbeli és életmódbeli változásokat. Hogyan élt az őskori ember a természettel együtt, mindez hogyan változott meg az élelemtermelő gazdálkodás kialakulásával, mit kapott, és mit vett el az ember a természettől, ill. hogyan alkalmazkodott hozzá. Mindezeket a lényegre fókuszálva, jelzésekként állítjuk a látogató elé, inspirálva a tanulságok, következtetések önálló levonására.
A látogató a földszintet és emeletet körbejárva a kiinduló ponthoz, az érintetlen természethez ér vissza. Ezt egy erdei pihenő szimbolizálja madárhangokkal. Itt kapnak helyet az általános információk és a környék természeti értékeinek bemutatása, jelezve a kirándulóhelyeket is. A kiállítás üzenete szerint az itt élő ember a 20. századig alkalmazkodott környezetéhez, annyit használt a természetből, hogy az képes volt regenerálódni. A 20. századi gyökeres, és rendkívül káros változások után azonban vissza kell térnünk a természethez, amit óvnunk és védenünk kell, s a vágyott jövő így a korábbihoz hasonló élhető természeti környezetet teremthet.
A Tatabányai Múzeum fiatal intézmény, bár új-és jelenkori gyűjteménye a megalapítása óta gyarapszik, régészeti gyűjtőköre csak a múlt század végén alakult. Ezért, bár elsősorban már az intézményünkben őrzött leletanyagra támaszkodunk, kénytelenek vagyunk néhány, a város területéről előkerült, kiemelkedő jelentőségű régészeti leletanyag tartós kölcsönzését kérni a tatai Kuny Domokos Megyei Hatókörű Városi Múzeumtól és a Magyar Nemzeti Múzeumtól.
Az új állandó kiállításban multimédiás eszközöket, valamint a látogatóbarát kiállítás szempontjait figyelembe véve foglalkoztatókat alakítunk ki. A feliratozás minden esetben interaktív módon, monitoron olvasható, a látogató igényei szerint többféle formában: magyarul, angolul, ill. gyermekeknek szóló szövegekkel, általános ismereteket hordozva, grafikákkal, filmbetétekkel is gazdagítva az ismereteket. A tárlók mellett kialakított felületeken rövidebb, a kiállított tárgyakra közvetlen mutató feliratok kerülnek csak elhelyezésre.
2016. 7. 1.
Időszaki kiállítások
***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***


***

***

******


***


***

A TATABÁNYAI MÚZEUM

tisztelettel meghívja Önt

a


NÉPI TEXTÍLIÁK

Válogatás a Nyitrai Kerületi Önkormányzat múzeumainak gyűjteményéből


című időszaki kiállítás megnyitójára.

 

Nyitrai Kerületi Önkormányzat, Duna Menti Múzeum, Komárom,

Nyitra Menti Múzeum, Nyitra, Thain János Múzeum, Érsekújvár,

Barsi Múzeum, Léva, Tribecsi Múzeum, Tapolcsány

 

A kiállítás kurátora: Dr. Sipos Anna PhD

 

Helyszín:

Tatabányai Múzeum

Tatabánya, Szent Borbála tér 1.

 

Időpont:

2014. április 12. (szombat), 16.30


A kiállítás megtekinthető június 6-ig.


***


A TATABÁNYAI MÚZEUM

meghívja Önt

 

XIX. és XX. századi magyar festmények

Válogatás a mosonmagyaróvári Hansági Múzeum Gyurkovich-gyűjteményéből

 

című kiállítására.

 

 

Aba-Novák Vilmos – Barabás Miklós – Benczúr Gyula – Bihari Sándor – Borsos József – Böhm Pál – Brocky Károly – Canzi Ágost Elek – Csók István – Deák Ébner Lajos – Decker györgy –- Glatz Oszkár – Gyárfás Jenő – Györgyi Giergl Alajos – Gyurkovics Károly – Kacziány Aladár – Karlovszky Bertalan – Kozina Sándor – Friedrich Lieder – Liezen-Mayer Sándor – Lotz Károly – Marastoni Jakab – Markó András – Maticska Jenő – Mednyánszky László – Mészöly Géza – Molnár József – Munkácsy Mihály – Perlmutter Izsák – Rippl-Rónai József – Rudnay Gyula – Skutezky Döme – Sterio Károly – Székely Bertalan – Szinyei Merse Pál – August von Pettenkofen – Vágó Pál – Vaszary János – Wagner Sándor – Weber Henrik – Zichy Mihály

 


Pohárköszöntőt mond:

Schmidt Csaba

Tatabánya Megyei Jogú Város polgármestere


Köszöntőt mond:

A. Pál Gabriella

a Tatabányai Múzeum igazgatója

 

A kiállítást megnyitja:

Székely Zoltán

művészettörténész, a Hansági Múzeum igazgatója

 

A kiállítás rendezője:

P. Tóth Enikő

művészettörténész, Tatabányai Múzeum

 

Időpont: 2014. március 21., 17 óra

Helyszín: Tatabányai Múzeum, Tatabánya, Szent Borbála tér 1. (A Vértes Agorája épülete)

 

A kiállítás 2014.  augusztus 20-ig tekinthető meg.


Támogatók:


A Vértes Agorája - Agora Nonprofit Kft.***

A Tatabányai Múzeum tisztelettel meghívja Önt


A Tatabányai Múzeum új szerzeményei 2010-2013


című időszaki kiállításának megnyitójára.

 

Helyszín: Tatabánya, Szent Borbála tér 1.

Időpont: 2014. február 13., 17 óra

 

A kiállítást megnyitja:

Schmidt Csaba, Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármestere

 

A kiállítást rendezte:

A. Pál Gabriella, Kisné Cseh Julianna, Kiss Vendel, P. Tóth Enikő

 

Műtárgyfotók:

Dallos István

 

A kiállítás február 13. és április 6. között látogatható.

 

A Tatabányai Múzeumban Új szerzemények címmel nyílik időszaki kiállítás 2014. február 13-án, 17 órakor. A tárlat a nagyközönség által kevéssé ismert múzeumi tevékenység, a gyűjteménygyarapítás eredményeit tárja az érdeklődők elé. A 2010 és 2013 közötti időszak során a régészeti feltárások és a rendszeres, tudatos gyűjteményépítés során begyűjtött tárgyakkal most találkozhatnak először a látogatók. Tatabánya város támogatása és lakosainak önzetlensége értékes, múltunk emlékeinek megőrzését, és annak megértését segítő tárgyegyüttesek gyűjteménybe kerülését eredményezte. A kiállítás 2014. április 6-ig lesz látogatható.***

A Tatabányai Múzeum tisztelettel meghívja Önt a

 

Rómaiak a Dunakanyarban

 

című időszaki kiállítás megnyitójára.

 

A vendégeket köszönti Bencsik János, Tatabánya Város Országgyűlési Képviselője.

A kiállítást megnyitja Számadó Emese régész, a Klapka György Múzeum igazgatója.

 

A kiállítás anyagát összeállította:

Esztergom, MNM Balassa Bálint Múzeum, Merczi Mónika

Visegrád, MNM Mátyás Király Múzeum, Boruzs Katalin

Szentendre, Ferenczy Múzeum, Bózsa Anikó

 

Megnyitó időpontja: 2014. február 7. (péntek), 17 óra

 

Helyszín: Tatabányai Múzeum

Tatabánya, Szent Borbála tér 1.

 

A kiállítás május 25-ig látható.***

A Tatabányai Múzeum

meghívja Önt

 

PAPP ALBERT

festőművész

retrospektív kiállításának megnyitójára.

 

A kiállítást megnyitja:


P. Tóth Enikő

művészettörténész.


Időpont: 2013.  november 15. (péntek), 17 óra


Helyszín: Tatabányai Múzeum, Tatabánya, Szent Borbála tér 1. (A Vértes Agorája épülete)

 

A kiállítás 2014.  február 2-ig tekinthető meg.


....................

10. Őszi Tárlat

Október 5-én, 17 órakor nyílik meg a 10. Őszi Tárlat, amely a Tatabányán élő és dolgozó, illetve innen elszármazott, vagy a városhoz egyéb módon kötődő alkotóművészek munkáit hivatott bemutatni. A kiállítást a Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány szervezi, a helyszínt pedig a Tatabányai Múzeum – Múzeumi Központ és a Vértes Agorája Kortárs Galériája biztosítja.

Az ünnepélyes megnyitón köszöntőt mond Tatabánya Megyei Jogú Város polgármestere, Schmidt Csaba.  

A kiállítást megnyitja: Tokai Gábor művészettörténész.

A rendezvény hangulatának emelésében közreműködik Fórizs Balázs (szájharmonika), Mike Ariel és Németh Ádám (gitár).

A 10. Őszi Tárlatot egészen november 3-ig tekinthetik meg az érdeklődők a Tatabányai Múzeum nyitvatartási idejében, szerdától vasárnapig 10 és 18 óra között.

..............................

A Tatabányai Múzeum
meghívja Önt

2013. szeptember 30-án (hétfőn) 17 órára,
a Bányászati és Ipari Skanzenbe,

az
„Emberek és tárgyak.
Mutassunk be együtt egy számodra fontos tárgyat a múzeumban!”

című kiállítás megnyitójára,
amely egyben a Múzeumok Őszi Fesztiválja nyitó eseménye is Tatabányán.

A kiállítást megnyitja:
P. Tóth Enikő
művészettörténész főmuzeológus, a program kurátora.

A fotókat készítette:
Dallos István
fotóművész.

A kiállítás megtekinthető: 2013. október 27-ig.

..........................................................

TATABÁNYAI MÚZEUM
meghívja Önt

„ÚJRAÉLESZTÉS”
Válogatás a múzeum raktárában őrzött festményekből
című kiállításának megnyitójára.

A kiállításon
Dobroszláv Lajos (1902-1986)
Krajcsirovits Henrik (1929-2007)
Kukán Géza (1890-1936)
Luzsicza Lajos (1920-2005)
Moldován István (1911-2000)
Nagy János (1922-2009)
festményeit mutatjuk be.

Köszöntőt mond KISS VENDEL igazgatóhelyettes.

A kiállítást P. TÓTH ENIKŐ művészettörténész nyitja meg.

Időpont: 2013. augusztus 24., 17 óra
Helyszín: Tatabányai Múzeum, Tatabánya, Szent Borbála tér 1.

A kiállítás 2013. szeptember 29-ig tekinthető meg...................................................

„HOMO NOVUS”
Új arisztokrácia születése a 16. századba
n
című kiállítás
a Tatabányai Múzeumban.

2013. július 19-2013. szeptember 30.

A kiállítás megvalósulását a
Budapesti Történeti Múzeum
Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, Győr
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
ZO-FI Rendezvényszervező Kft.
és a Nemzeti Kulturális Alap

támogatta.

A kiállítást rendezte:
KISNÉ CSEH JULIANNA
főmuzeológus
Tatabányai Múzeum

Munkatársak:
SZÉKELY ZOLTÁN
Hansági Múzeum
TAKÁCS ZOLTÁN
Nádasdy Ferenc Múzeum
...................................................................


MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA

A TATABÁNYAI MÚZEUM
meghívja Önt

ARNÓCZKI ZSUZSA és NAGYVÁRADI SZANDRA
agyagkovácsok

„AGYAGEVOLÚCIÓ”
című kiállításának megnyitójára.

Köszöntőt mond P. TÓTH ENIKŐ művészettörténész.

A kiállítást DÖRÖMBÖZY MARGIT,
Arnóczki Zsuzsa tanítója nyitja meg.


A megnyitón saját versét olvassa fel TURBUK ISTVÁN költő.

Időpont: 2013. június 22., 18 óra
Helyszín: Tatabányai Múzeum, Tatabánya, Szent Borbála tér 1.

A kiállítás 2013. július 21-ig tekinthető meg.

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Szent Borbála téri központunkban (A Vértes Agorája épülete) ezen az estén 22 óráig fogadjuk látogatóinkat.....................................................A TATABÁNYAI MÚZEUM

meghívja Önt

2013. május 17-én, 17.30 órakor,

a Múzeumi Világnap alkalmából

nyíló kiállítására.

 

„TATABÁNYA EGYKOR ÉS MA – MEGÚJULÁS”

DALLOS ISTVÁN fényképkiállítása

 

A képeket ajánlja: SCHMIDT CSABA polgármester

 

Helyszín: 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1.

 

A kiállítás 2013. június 16-ig látogatható.
..............................................................................


MEGHÍVÓ


A Bányász Képzőművész Kör,
a Tatabányai Múzeum,
valamint a Jászai Mari Színház, Népház
meghívja Önt

BOGNÁR ATTILA
képzőművész
grafikai kiállításának megnyitójára.

A kiállítást
P. TÓTH ENIKŐ
művészettörténész főmuzeológus nyitja meg.

Helyszín: Jászai Mari Színház, Népház, Folyosó galéria (a Bányász Képzőművész Kör terme mellett)

Időpont: 2013. május 6., 16 óra

Bognár Attila 2012-ben 515 alkotását ajándékozta a Tatabányai Múzeumnak. A 2013. június 16-ig látogatható kiállításon ebből az anyagból mutatunk be egy válogatást.


Jászai Mari Színház, Népház, 2800 Tatabánya, Népház u.
................................................................................


Kedves Vendégeink!


Előzetes bejelentkezés alapján, vezetéssel látogatható a Tatabányai Múzeum kialakítás alatt álló Régészeti látványtára.


Az aulában található, „Tatabánya érmeken” című, az Éremgyűjtők Magyarországi Egyesülete Tatai Csoportja, valamint a Tatabányai Múzeum gyűjteményi anyagát bemutató numizmatikai kamara-kiállítás megtekinthető a mindenkori látogatási időben, szerdától vasárnapig, 10 és 18 óra között.

Mindez 2013. május 12-ig ingyenes.


Minden érdeklődőt szeretettel várunk múzeumunk központi, Szent Borbála téri termeiben (A Vértes Agórája épülete)!
34/600-480


.................................................................................


Mindenkit szeretettel várunk a Múzeumi világnapon nyíló kiállításunkra!

 

TATABÁNYA EGYKOR ÉS MA

SZÁLLÍTÁSI ÜZEMEK

 

DALLOS ISTVÁN

fényképkiállítása

 

TATABÁNYAI MÚZEUM

BÁNYÁSZATI ÉS IPARI SKANZEN

 

2012. május 18., 18 óra

 

Megnyitja:

SCHMIDT CSABA

polgármester

és

PAP ISTVÁN

a Szállítási Üzemek nyugalmazott főmérnöke............................................................

A Tatabányai Múzeum

meghívja Önt

 

2011. október 15-én (szombaton) 16 órára,

a Bányászati és Ipari Skanzenbe,

 

az

„Emberek és tárgyak.

Mutassunk be együtt egy számodra fontos tárgyat a múzeumban!”

című kiállítás megnyitójára.

 

A kiállítást megnyitja:

P. Tóth Enikő

művészettörténész főmuzeológus,

az „Emberek és tárgyak” program kurátora.

 

A fotókat készítette:

Dallos István fotóművész.

 

A kiállítás megtekinthető: 2011. október 30-ig.


A program megvalósulását támogatta:

Nemzeti Kulturális Alap

Nemzeti Erőforrás Minisztérium


>


..............................................................................

Bányásznap 2011
Tatabányai Múzeum
Bányászati és Ipari Skanzen

 

A Tatabányai Múzeum meghívja Önt a


„100 éves a tatabányai bányamentés” című kiállítás megnyitója

 

Időpont: 2011. szeptember 3 (szombat), 15.30

Helyszín: Tatabányai Múzeum – Bányászati és Ipari Skanzen

 

Köszöntőt mond és a kiállítást megnyitja:

Bencsik János államtitkár

 

A bányamentőkre emlékezik:

Dr. Csiszár István nyugalmazott bányaigazgató

 

A Bányász Hagyományokért Díjat átadja:

Schmidt Csaba polgármester

 

Közreműködik:

Rozmaringos Bányászegylet

 

 

A kiállítás létrehozásában segítséget nyújtottak:

 

Balogh Csaba, a tatabányai Bányamentő Állomás volt bányamérnöke

Bérczes Tamás, a tatabányai Bányamentő Állomás volt vezetője

Kiss Kálmán, a tatabányai Bányamentő Állomás volt bányamentési csoportvezetője

Kriszt János, a tatabányai Bányamentő Állomás volt vezetője

Petricsek József, a tatabányai Bányamentő Állomás volt vezetője

Soós Tibor, a tatabányai Bányamentő Állomás volt főműszerésze

Vitai Zoltán, a tatabányai Bányamentő Állomás volt műszerésze, gépkocsivezetője

ASG


 

A kiállítás rendezői:

Fűrészné Molnár Anikó

Kiss Vendel

P. Tóth Enikő

 

A kiállítás létrehozásában közreműködők:

Auer Nándor

Borbély István

Dallos István

Hegymegi János

Hoffman Tibor

Polákovicsné Szóth Éva

Temesi Józsefné

 

 

Megtekinthető: 2011. október 31-ig.

 

KERESÉS:
Keresés indítása

Tatabánya, Szent Borbála tér 1.

TÉRKÉP »

Telefon: +36/20-251-6007

E-mail:


Nyitva tartás:
szerdától vasárnapig,
10 és 18 óra között.


 
VENDÉGKÖNYV OLDALTÉRKÉP ADATVÉDELEM IMPRESSZUM TÁMOGATÓINK KAPCSOLAT LINKEK HÍRLEVÉL